eBankarstvo

Šesti investicijski fond HPB Investa


Kako bi kvalificiranim ulagačima ponudio mogućnost ostvarivanja viših prinosa, HPB Invest osnovao je HPB Dynamic fond - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom. HPB Dynamic šesti je investicijski fond HPB Investa, odnosno drugi fond osnovan ove godine.

HPB Dynamic je uravnoteženi investicijski fond čiji je primarni cilj dugoročni porast vrijednosti udjela investitora. Prikupljena sredstva fond će ulagati u vlasničke i dužničke vrijednosne papire, kao i u investicijske fondove u Republici Hrvatskoj, državama članicama OECD-a i CEFTA-e, Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori, i to u skladu s ciljevima ulaganja i ograničenjima ulaganja propisanima u prospektu fonda.

HPB Dynamic namijenjen je svim fizičkim i pravnim osobama s dugoročnim ulagačkim horizontom i umjerenom sklonosti riziku koje žele sudjelovati na dioničkim tržištima u Hrvatskoj te zemljama srednje i istočne Europe, kao i iskusnim ulagačima koji žele diverzificirati strukturu svoje imovine.

Minimalna vrijednost ulaganja u HPB Dynamic fond iznosi četiristo kuna. Ulazna naknada naplaćuje se u visini jedan posto, dok izlazna naknada ovisi o vremenskom periodu ulaganja u fond. Vrijednost udjela nominirana je u kunama uz početnu vrijednost jednog udjela od 100 kuna.

Svim ulagačima koji u prvih petnaest dana od pokretanja fonda kupe udjele u HPB Dynamic fondu, HPB Invest neće naplatiti ulaznu naknadu od jedan posto.

Povratak na novosti