eBankarstvo

Rezultati 2015. : Najbolja godina od osnivanja HPB-a


Prema nerevidiranim izvještajima HPB je u 2015. ostvarila u povijesti najvišu operativnu dobit od 324 milijuna kuna i ukupni kapital povećala na 1,7 milijardi kuna. Skok broja klijenata: građana, poduzeća, gradova i općina - ukupna brojka sad premašuje 640.000.

  • Operativna dobit rekordnih 324 milijuna kuna uz rast od 8,1%; najviša neto dobit od osnivanja HPB-a 123 mil. kuna
  • Ukupni kapital nakon dokapitalizacije, konverzije hibrida i ostvarene dobiti udvostručen i iznosi 1,7 mlrd kuna; adekvatnost kapitala 16,25%
  • Efikasnost poslovanja raste: C/I pokazatelj 58,6%, blizu tržišnog prosjeka (procjena za 2015.=56%)
  • Imovina iznosi 17,7 milijardi kuna uz rast od 1,8%
  • Krediti stanovništvu porasli 5,7% uz rast tržišnog udjela (procjena za 2015.=3,7%); stambeni veći 12,3%
  • Ukupni depoziti porasli 2,9% i dosegli 14,6 milijardi kuna
  • Broj klijenata premašio 640.000, a broj tekućih računa građana 420.000; Banka povećala broj poslovnih računa za više od 1.200; sve više gradova i općina među klijentima HPB-a
  • Završena reorganizacija i Banka kadrovski osnažena

Hrvatska poštanska banka je u iznimno zahtjevnoj 2015. godini provela dokapitalizaciju u kojoj su sudjelovali i privatni investitori, uvela novu organizaciju, povećala efikasnost poslovanja, privukla nove klijente i ostvarila najbolje poslovne rezultate u korporativnoj povijesti.

DOBIT: Banka je ostvarila rekordnu operativnu dobit od 324 milijuna kuna, 8,1% veću nego godinu ranije. Neto dobit u iznosu od 123 milijuna kuna također je najviša u  korporativnoj povijesti HPB-a.

REZERVIRANJA: 60% operativne dobiti izdvojeno je za rezerviranja te je pokrivenost loših kredita (NPL) ispravcima vrijednosti porasla u 2015. za 2,9 postotnih bodova na 64,1% čime HPB značajno premašuje prosjek bankarskog sustava (30.9.2015.=54,4%).

PRIHODI: HPB je tijekom većeg dijela godine poslovala s nedovoljnim kapitalom zbog čega je nužno smanjivala izloženost kreditnom riziku te je minimalni pad neto kamatnog prihoda od 0,5% bio neizbježan. Manji prosječni volumen kredita u 2015. i kontinuirani pad aktivnih kamatnih stopa rezultirao je padom ukupnih kamatnih prihoda za 9%, ali je istodobno poboljšana struktura izvora kroz rast povoljnijih izvora i povrat relativno skupljih oročenih depozita. Na taj je način kamatni trošak pao 22% i najvećim dijelom neutralizirano smanjenje kamatnih prihoda.

Neto prihodi od provizija i naknada porasli su 5%, prvenstveno kao rezultat širenja poslovanja sa stanovništvom i u kartičnom segmentu čime je u velikoj mjeri kompenziran pad u gotovinskim plaćanjima u eksternaliziranoj mreži. Dobit od trgovanja vrijednosnim papirima i devizama skočila je 23,6%, a ostali prihodi su više nego udvostručeni, najvećim dijelom zahvaljujući naplati i prodaji preuzetih nekretnina. Prihodi od tečajnih razlika također su dvostruko viši kao rezultat efikasnog upravljanja deviznom pozicijom u sklopu redovnog poslovanja.

TROŠKOVI I EFIKASNOST POSLOVANJA: Opći i administrativni troškovi i amortizacija porasli su zbog  jednokratnih troškova vezanih uz reorganizaciju i dokapitalizaciju Banke kao i zbog propisanog novog regulatornog doprinosa. Ukupni troškovi poslovanja stoga su viši za 1%, ali je C/I indikator efikasnosti poslovanja poboljšan sa 60,1% u 2014. na sadašnjih 58,6%, ponajprije zbog skoka neto operativnih prihoda. Time je pokazatelj efikasnosti prvi put u posljednjih deset godina spušten ispod 60%, a HPB se približava tržišnom prosjeku (procjena za 2015. oko 56%). 

KLIJENTI I PROIZVODI: HPB krajem 2015. ima 640.000 klijenata, što predstavlja neto godišnje povećanje od 4.000. U retailu je najveći rast - čak 32.000 novih tekućih računa, korporativni segment ima više od 1.200 novo-akviziranih poslovnih računa, a među klijentima je i novih 10 gradova i općina.  

HPB u razvoju usluga sve više koristi nove tehnologije te je 2015. pokrenula novo, najnaprednije mobilno bankarstvo u Hrvatskoj koje će uskoro biti unaprijeđeno na još višu razinu. Također, Banka koja je predvodnik u kunskom kreditiranju, nedavno je obogatila ponudu kunskih kredita s atraktivnim uvjetima - fiksnom kamatnom stopom i niskim naknadama.

AKTIVA: Imovina na dan 31.12.2015. iznosi 17,7 milijardi kuna i veća je za 1,8% u odnosu na kraj prethodne godine. 

KREDITI: Ukupni bruto krediti na kraju 2015. zadržani su na razini 12,4 milijarde kuna. Krediti stanovništvu nastavili su rast (+5,7%) pri čemu se izdvaja rast stambenih kredita za 12,3% što će s obzirom na stagnaciju tržišta rezultirati rastom tržišnih udjela HPB-a. Radi kapitalnih ograničenja i optimizacije izloženosti kreditnim rizicima kao i zbog uvođenja novih kreditnih standarda, krediti pravnim osobama manji su 3,2%. Pritom je segment trgovačkih društava smanjen za 19,3% dok su ostali krediti, koji su manje kapitalno zahtjevni, porasli 26%. 

DEPOZITI: Ukupni depoziti porasli su 2,9% i iznose 14,6 milijardi kuna. U segmentu stanovništva nastavljen je rast i oročenih i a vista depozita te tržišnog udjela HPB-a, dok je pravnim osobama vraćen dio relativno skupljih oročenih depozita a nastavljen rast a vista i ograničenih depozita. Navedena kretanja rezultat su povećanog broja poslovnih računa i tekućih računa građana te odraz povjerenja štediša u HPB.

DOKAPITALIZACIJA: Dokapitalizacijom, konverzijom hibrida u temeljni kapital i ostvarenim dobicima ukupni kapital HPB-a je udvostručen u 2015. i iznosi 1,7 milijardi kuna. Povećanjem kapitala i optimizacijom izloženosti rizicima Banka u 2016. ulazi sa značajno jačom bilancom i većim potencijalom za rast u budućnosti uz adekvatnost kapitala koja 31.12.2015. prema preliminarnim izračunima iznosi 16,25% što je iznad stope koju je propisao regulator.

 

U 2015. ostvarili smo sve ciljeve: dokapitalizirali Banku i napokon dostigli potrebnu adekvatnost kapitala, postigli odličan poslovni rezultat, dobit u iznosu 123 mil kuna i operativnu dobit 324 mil kuna, tržišni rast u ciljanim segmentima poslovanja, povećali broj klijenata i završili proces reorganizacije i ekipiranja.

U 2016. godini očekujemo daljnji rast profitabilnosti i tržišnog udjela. Povećanje prihoda i bolje upravljanje troškovima omogućit će nam još bolju uslugu našim klijentima i konkurentne cijene. Naglasak nam je na SME-u, specijalizaciji za agrar, ali i turizam, IT industriju  kao i proizvodnju te izvoz općenito. U poslovanju s građanima ćemo, uz posebnu brigu o našim postojećim klijentima, kroz tehnologiju i nove proizvode zahvatiti i mlađe generacije. Naša je obveza i prema klijentima i prema vlasnicima u sljedećim koracima ne samo ostati dobra, najveća banka u hrvatskom vlasništvu nego postati najbolja banka u Hrvatskoj, komentira Tomislav Vuić, predsjednik Uprave HPB-a. 

Povratak na novosti