eBankarstvo

Rekordna neto dobit HPB-a od 107 milijuna kuna


HPB ostvarila operativnu dobit od 258 milijuna kuna, uspješno završila dokapitalizaciju čime je ukupni kapital povećala na 1,7 milijardi kuna, od 1. listopada ima novu organizaciju i, što je najvažnije, kontinuirano povećava broj klijenata• Operativna dobit 258 milijuna kuna uz rast od 9,5%; rekordna devetomjesečna neto dobit u povijesti HPB-a od 107 mil. kuna
• Ukupni kapital povećan za 802 milijuna kuna i iznosi 1,7 milijardi kuna; adekvatnost kapitala 16,5%
• Kapital povećan pretvaranjem hibrida za 252 milijuna u lipnju te izdanjem novih dionica za 550 mil. kuna u rujnu; privatni investitori uplatili 306 mil. kuna
• Broj klijenata premašio 638.000, broj tekućih računa građana gotovo 420.000
• Sve veća efikasnost: C/I pokazatelj efikasnosti zahvaljujući rastu neto operativnih prihoda poboljšan na 54,8% (bolje od tržišnog prosjeka u prvoj polovici 2015.: 55,8%)
• Uspješno završen Pilot projekt s HP-om, pripreme za širenje suradnje


Za Hrvatsku poštansku banku prvih devet mjeseci 2015. godine protekli su u znaku rekordne dobiti i uspješno završene dokapitalizacije u kojoj su sudjelovali privatni ulagatelji i država i nakon koje je Banka spremna za nastavak rasta. Banka je reorganizirana i broj organizacijskih jedinica je smanjen sa 94 na 71 što će pridonijeti bržem i efikasnijem poslovanju.
Pilot projekt s Hrvatskom poštom uspješno je završen, u tijeku su pripreme za proširenje ponude proizvoda HPB-a u njihovoj mreži te će uskoro biti izdan i prvi zajednički proizvod Banke i Pošte. U razdoblju od šest mjeseci Pošta je udvostručila prodaju računa građana što je rezultat ulaganja u dodatnu edukaciju i specijalizaciju djelatnika za prodaju usluga i proizvoda HPB-a.


DOBIT: HPB je ostvarila operativnu dobit u iznosu od 258 milijuna kuna, 9,5% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Neto dobit iznosi 106,8 milijuna kuna i predstavlja rekordan devetomjesečni rezultat u povijesti Banke postignut usprkos tome što je u tom razdoblju poslovala s nedovoljnim kapitalom zbog čega je smanjivala izloženost kreditnom riziku.

DOKAPITALIZACIJA:
Nakon pretvaranja hibridnih instrumenata u dionički kapital u lipnju u iznosu od 252 mil. kuna, emisijom novih dionica u rujnu povećan je kapital za dodatnih 550 mil. kuna te ukupni kapital iznosi 1,7 milijardi kuna. Povećanjem kapitala i optimizacijom izloženosti rizicima postignuta je adekvatnost kapitala od 16,5% (2,5 postotnih bodova više u odnosu na regulatorno propisanu stopu od 14%) što je temelj za rast Banke u budućnosti.

REZERVIRANJA:
Trošak rezerviranja iznosi 149 mil. kuna što je znatno smanjenje u odnosu na isto razdoblje 2014. kada je Banka rezervirala 647 mil. kuna. Međutim, pokrivenost loših kredita (NPL) sada je bitno veća nego prije godinu dana (30.9.2015.=63,1%, 30.9.2014.=52,5%) i značajno premašuje prosjek bankarskog sustava (procjena za sustav 30.9.2015.=53%).

PRIHODI:
Manji volumen kredita zbog optimizacije izloženosti rizicima kao i snižavanje kamatnih stopa doveli su do smanjenja kamatnog prihoda za 61,5 mil. kuna ili 9,4%. Istodobno, poboljšanjem strukture izvora (povrat skupljih depozita i kredita te ugovaranje povoljnijih izvora) kamatni rashodi su smanjeni za 58,3 mil.kuna odnosno 20,5% te je pad neto kamatnog prihoda sveden na minimalnih 0,9%. Neto prihodi od provizija i naknada porasli su za 8,3 milijuna kuna (+6,4%) kao rezultat porasta broja proizvoda i aktivnosti Banke u retail i kartičnom segmentu te optimizacije troškova platnog prometa. TROŠKOVI I EFIKASNOST POSLOVANJA: Opći i administrativni troškovi i amortizacija smanjeni su i iznose 302,5 milijuna kuna (-0,4%) unatoč jednokratnim troškovima povezanima s reorganizacijom i dokapitalizacijom. Nastavlja se optimizacija poslovanja započeta krajem 2014. te se poboljšava efikasnost poslovanja tako da C/I pokazatelj iznosi 54,8% dok je u istom razdoblju 2014. bio 58,6%.

AKTIVA
Banke iznosi 18,1 milijardu kuna i veća je u odnosu na kraj 2014. za 710 mil. kuna (+4,1%). Rast se najvećim dijelom odnosi na ulaganja u likvidne vrijednosne papire i ostalu likvidnu imovinu.

KREDITI I DEPOZITI:
Razina ukupnih bruto kredita u odnosu na kraj 2014. ostala je gotovo nepromijenjena (-0,3%). Ograničeni rast kredita pravnim osobama kao i povrat kredita od trgovačkih društava neutraliziran je rastom kreditiranja stanovništva od 198 mil. kuna. Pritom su stambeni krediti porasli za 80 milijuna kuna (+9,3%). Značajan porast ostvaren je i kod kredita financijskim institucijama i državnim tijelima, ukupno 350 mil. kuna. Ukupni depoziti su tijekom devet mjeseci porasli 533 mil. kuna (+3,8%) i iznose 14,7 milijardi dok su depoziti stanovništva povećani 297 mil. kuna (+3,7%) i dosežu 8,3 milijarde kuna. Broj klijenata HPB-a stalno raste i krajem rujna premašio je 638.000, a broj tekućih računa građana porastao na gotovo 420.000.

 

Prezentaciju o poslovnim rezultatima HPB-a od 1.1. do 30.9.2015. možete pronaći ovdje.

Povratak na novosti