eBankarstvo

Realizirana planirana dokapitalizacija HPB-a


Ovo ulaganje osigurava razinu kapitala koja je potrebna za iskazivanje svih potrebnih rezervacija u skladu s rizičnim profilom banke te stvara pretpostavke za miran i stabilan ulazak u 2010. godinu.

U skladu s planovima za daljnje širenje poslovanja banke i značajnije tržišne iskorake, očekuju se nova kapitalna ulaganja već u prvoj polovici ove godine.

Hrvatska poštanska banka ima punu potporu svog vlasnika - države i odlučna je do kraja provesti sve potrebne korake kako bi na domaćem bankarskom tržištu već u ovoj godini zadržala i poboljšala svoj položaj. Prvi pomaci u pozitivnom smjeru vidljivi su iz ostvarenih rezultata u posljednja tri mjeseca 2009. godine kao i u rastu povjerenja građana i poduzeća.

 

U skladu s najavama i planovima o postupnom povećanju i jačanju kapitalne osnove Hrvatske poštanske banke, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško uložili su na samom kraju godine u banku 100 milijuna kuna dopunskog kapitala u vidu hibridnih depozita.

Povratak na novosti