eBankarstvo

Predstavljen novi vizualni identitet i rezultati poslovanja banke


Hrvatska poštanska banka ostvarila je u prvih osam mjeseci ove godine dobit prije oporezivanja od 104,2 milijuna kuna i povećala aktivu za 21,1 posto, istaknuo je predsjednik Uprave HPB-a Josip Protega na prvoj konferenciji za novinare od dolaska na čelo banke. Uz rezultate poslovanja banke u prvih osam mjeseci 2005. godine predstavljen je novi vizualni identitet HPB-a i korporativna kampanja koje je nedavno započela.

Govoreći o ovogodišnjem poslovanju banke, Josip Protega je istaknuo pozitivne financijske rezultate koji se očituju u povećanju dobiti banke te rastu bilance. Tako je aktiva banke u prvih osam mjeseci 2005. godine porasla za 21,1 posto, odnosno s 5,5 milijardi kuna, koliko je zabilježeno krajem prošle godine, na 6,7 milijardi kuna. U istom razdoblju banka je ostvarila dobit prije oporezivanja od 104,2 milijuna kuna.

U skladu sa strategijom regionalnog širenja poslovanja, banka je u zadnja četiri mjeseca otvorila 4 nove poslovnice, i to u Vukovaru, Dubrovniku, Rijeci i Puli te podružnice u Zagrebu, Puli i Dubrovniku. Također, HPB je građanima i malim i srednjim poduzetnicima ponudio niz novih proizvoda i usluga kao što su revolving MasterCard kartica, margin krediti, HPB SMS i usluga osobnog bankara.

Hrvatska poštanska banka je u srpnju 2005. godine ušla na tržište investicijskog bankarstva. Osnivanjem HPB Investa i HPB Nekretnina banka je klijentima ponudila i usluge investicijskog upravljanja, odnosno upravljanja nekretninama.

Slijedeći strategiju jačanja tržišne pozicije, Josip Protega predstavio je novi vizualni identitet i korporativnu kampanju sa sloganom "Moja banka". Novi zaštitni znak banke kojeg čine crveni kvadrat sa stiliziranom bijelom trubom, simbolizira modernizaciju i rast banke, a ujedno je vizualna poveznica s Hrvatskom poštom kao strateškim partnerom banke te hrvatskim nacionalnim identitetom.

Povratak na novosti