eBankarstvo

Poziv deponentima Tesla štedne banke na podnošenje zahtjeva za isplatu obeštećenja


Radi ostvarivanja prava na obeštećenje po osnovu osiguranih depozita položenih u Tesla Štednoj banci Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) poziva deponente koji imaju pravo na obeštećenje, da počevši od dana 26. veljače 2018. podnesu Zahtjev za isplatu obeštećenja. Na sljedećim poveznicama može se preuzeti potrebna dokumentacija:
Povratak na novosti