eBankarstvo

Odgoda primjene Općih uvjeta za TR i naknada


Poštovani klijenti

Sukladno prolongiranju nacionalnih rokova za prilagodbu na nove SEPA standarde u dijelu izvršavanja kreditnih transfera u kunama i eurima te izravnih terećenja u kunama, obavještavamo vas da se početak primjene novih Općih uvjeta poslovanja Hrvatske poštanske banke za transakcijske račune i obavljanje platnih usluga za fizičke osobe odgađa do 6. lipnja 2016. Također, od 6. lipnja primjenjivat će se nove naknade za Izravno bankarstvo, Kartično poslovanje i Platni promet.
Izmjene i objašnjenja pregledajte u ovom dokumentu.

Povratak na novosti