eBankarstvo

Od 1. lipnja 2014. obvezan IBAN


Na temelju Odluke Hrvatske narodne banke o načinu otvaranja transakcijskih računa (NN 3/11) s izmjenama i dopunama, IBAN konstrukcija računa postaje obvezna za izvršenje svih platnih transakcija u nacionalnom platnom prometu od 1. lipnja 2014.Slijedom navedenog Banka će od 1. lipnja 2014. zaprimati samo one platne naloge (pojedinačne i zbrojne) u kojima je transakcijski račun platitelja i transakcijski račun primatelja plaćanja upisan prema IBAN konstrukciji računa.


Novi format datoteke Zbrojnog naloga za nacionalna plaćanja u kunama, nacionalna plaćanja u stranoj valuti, međunarodna plaćanja u kunama ili stranoj valuti i isplatu osobnih primanja i ustega, objavljen je na web stranici Banke i obavezan je za isplatu osobnih primanja te ustega.

Informaciju o IBAN konstrukciji transakcijskog računa možete dobiti u poslovnoj mreži Banke te na internetskoj stranici pomoću IBAN kalkulatora.

Postojeće ugovore za pružanje platnih usluga (trajni nalozi, izravna terećenja,...) te naloge zadane s datumom izvršenja iza 1. lipnja 2014. gdje je račun primatelja plaćanja naveden u staroj BBAN konstrukciji, Banka će uskladiti s IBAN konstrukcijom. Korisnik ugovorenih platnih usluga može do prethodno navedenog roka obavijestiti Banku o neprihvaćanju provedenih izmjena.

Povratak na novosti