eBankarstvo

Novi Opći uvjeti u kartičnom poslovanju


Poštovani klijenti,
ovim putem vas obavještavamo da je Hrvatska poštanska banka donijela nove Opće uvjete poslovanja za izdavanje i korištenje kartica za fizičke osobe.

Novi Opći uvjeti u primjeni su od 1. listopada 2013. godine, a možete ih vidjeti na sljedećim linkovima:

Poštovani klijenti,
ovim putem vas obavještavamo da je Hrvatska poštanska banka donijela nove opće uvijete poslovanja za izdavanje i korištenje Visa prepaid kartice sa nadoplatom te utvrdila izmjene i dopune naknada i drugih troškova te sigurnosnih limitima.
Novi Opći uvjeti, izmjene u naknadama i sigurnosnim limitima Visa prepaid kartice sa nadoplatom u primjeni su od 1. Srpnja 2014, a možete ih naći na sljedećim linkovima:

 

Poštovani klijenti,
ovim putem vas obavještavamo da je Hrvatska poštanska banka donijela nove opće uvijete poslovanja za izdavanje i korištenje Visa prepaid kartice sa nadoplatom te utvrdila izmjene i dopune naknada i drugih troškova te sigurnosnih limitima.
Novi Opći uvjeti, izmjene u naknadama i sigurnosnim limitima Visa prepaid kartice sa nadoplatom u primjeni su od 1. Srpnja 2014, a možete ih naći na sljedećim linkovima:Poštovani klijenti,
ovim putem vas obavještavamo da je Hrvatska poštanska banka donijela nove opće uvijete poslovanja za izdavanje i korištenje Visa prepaid kartice sa nadoplatom te utvrdila izmjene i dopune naknada i drugih troškova te sigurnosnih limitima.
Novi Opći uvjeti, izmjene u naknadama i sigurnosnim limitima Visa prepaid kartice sa nadoplatom u primjeni su od 1. Srpnja 2014, a možete ih naći na sljedećim linkovima:Poštovani klijenti,
ovim putem vas obavještavamo da je Hrvatska poštanska banka donijela nove opće uvijete poslovanja za izdavanje i korištenje Visa prepaid kartice sa nadoplatom te utvrdila izmjene i dopune naknada i drugih troškova te sigurnosnih limitima.
Novi Opći uvjeti, izmjene u naknadama i sigurnosnim limitima Visa prepaid kartice sa nadoplatom u primjeni su od 1. Srpnja 2014, a možete ih naći na sljedećim linkovima:
Povratak na novosti