eBankarstvo

Novi Opći uvjeti korištenja MasterCard kartice s odgodom plaćanja, Kreditne MasterCard kartice, Zlatne MasterCard kartice te VISA kartice na rate


Poštovani klijenti,

Hrvatska poštanska banka donijela je nove Opće uvjete za korištenje MasterCard kartice s odgodom plaćanja, Kreditne MasterCard kartice, Zlatne MasterCard kartice te VISA kartice na rate koji se primjenjuju od 13. srpnja 2015.
Novi Opći uvjeti se nalaze u privitku ove obavijesti.

 

Opći uvjeti - MasterCard kartica s odgodom plaćanja

Opći uvjeti - Kreditna MasterCard kartica

Opći uvjeti - Zlatna MasterCard kartica

Opći uvjeti - VISA kartica na rate

Povratak na novosti