eBankarstvo

Neto dobit HPB-a 61,1 milijun kuna


Prema nerevidiranim rezultatima za prvih šest mjeseci 2012. godine, Hrvatska poštanska banka ostvarila je dobit nakon oporezivanja od 61,1 milijun kuna, što je 4,8 posto više u odnosu na isto razdoblje 2011. Stambeni krediti porasli su za 15,6 posto, nastavljen je proces čišćenja kreditnog portfelja, poboljšano upravljanje troškovima, a stopa adekvatnosti kapitala porasla je na 14,77 posto.

Ukupno ostvarena operativna dobit HPB-a na kraju prvog polugodišta iznosi 141 milijun kuna, što predstavlja povećanje od 35,8 posto u odnosu na prvo polugodište prošle godine. Od ostvarene operativne dobiti banka je izdvojila za rezerviranja za gubitke 79,9 milijuna kuna odnosno 57 posto, čime je nastavljen kontinuirani višegodišnji proces restrukturiranja i čišćenja kreditnog portfelja u visini iznad prosjeka tržišta. Nakon izdvajanja rezervacija dobit nakon oporezivanja ostvarena u prvom polugodištu 2012. iznosi 61,1 milijun kuna
U prvoj polovici godine zabilježen je rast bruto kreditnog portfelja u visini od 766 milijuna kuna, odnosno 7,2 posto. Bruto krediti stanovništvu porasli su za 8,5 posto, pri čemu se posebno ističe rast stambenih kredita za 15,6 posto.
Spomenuti rast plasmana rezultirao je rastom neto kamatnih prihoda od 4,2 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, iako su zbog povećanja cijene depozita na tržištu viši i kamatni troškovi.
Istodobno, neto prihodi od provizija i naknada niži su za 2,5 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Trend pada prihoda od naknada prisutan je na razini cijelog sustava, a posljedica je smanjenja opsega gospodarskih aktivnosti.
Opći i administrativni troškovi rasli su za umjerenih 1,6 posto kao izravna posljedica širenja poslovne mreže. Krajem 2011. godine otvorene su četiri, a tijekom ove godine još dvije nove poslovnice. U drugoj polovici godine banka namjerava otvoriti još četiri poslovnice, čime će poslovna mreža HPB-a dostići 61 poslovnu jedinicu.
Kvalitetno upravljanje troškovima i spomenuti pozitivni trendovi na strani prihoda razlog su poboljšanja pokazatelja efikasnosti poslovanja C/I (cost/income) koji na kraju prvog polugodišta 2012. godine iznosi 63 posto, što predstavlja smanjenje od 7 postotnih bodova u odnosu na kraj 2011. godine.
Sukladno odluci Glavne skupštine banke iz lipnja 2012. godine, dijelom ostvarene dobiti iz 2011. u potpunosti je pokriven preneseni gubitak iz 2009. godine. Istovremeno, preostali dio ostvarene i zadržane dobiti utjecao je na rast adekvatnosti kapitala, pa koeficijent adekvatnosti jamstvenog kapitala banke na kraju prvog polugodišta 2012. iznosi 14,77 posto, što je za 0,6 postotnih bodova više nego krajem 2011. godine.

Povratak na novosti