eBankarstvo

Napuci za nasljednike - korisnike povrata duga umirovljenicima


Kako bi nasljednici umirovljenika koji imaju pravo na obeštećenje mogli ostvariti pravo na povrat duga, HPB Invest, društvo za upravljanje Umirovljeničkim fondom, zajedno s Upravnim odborom fonda, propisao je korake koje nasljednici moraju poduzeti kako bi mogli ostvariti pravo na povrat.

Kako bi nasljednici umirovljenika koji imaju pravo na obeštećenje mogli ostvariti pravo na povrat duga, HPB Invest, društvo za upravljanje Umirovljeničkim fondom, zajedno s Upravnim odborom fonda, propisao je korake koje nasljednici moraju poduzeti kako bi mogli ostvariti pravo na povrat.

Ukoliko je nakon smrti ostavitelja provedena ostavinska rasprava, nasljednici prvog nasljednog reda koji imaju pravo na obeštećenje, uz Izjavu s odabranim modelom obeštećenja, HPB Investu (HPB - Invest d.o.o., p.p. 1609, 10000 Zagreb) moraju dostaviti i original ili ovjerenu kopiju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju. Rješenjem mora biti utvrđeno da u ostavinu ulazi i potraživanje prema Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, odnosno pravo na razliku neisplaćene mirovine ili neka druga odgovarajuća oznaka prava na obeštećenje. Izjava o načinu stjecanja i raspolaganja udjelima u Umirovljeničkom fondu, zajedno s rješenjem o nasljeđivanju, nasljednici trebaju dostaviti najkasnije do datuma dodjele udjela članovima Umirovljeničkog fonda.

Nadalje, ako postoji više nasljednika iz prvog nasljednog reda, korisnika obiteljske mirovine, i ako je temeljem podataka preuzetih od HZMO-a omotnica s pravom na obeštećenje poslana samo jednom nasljedniku ili samo jednom korisniku obiteljske mirovine - svi nasljednici imaju pravo odlučivanja o modelu obeštećenja. Svoje pravo nasljednici dokazuju rješenjem o nasljeđivanju ili mogu dati ovjerenu punomoć nasljedniku koji je primio omotnicu te zajednički potpisati Izjavu.

Također, po primitku pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju HPB Invest će svakom pojedinačnom nasljedniku  naknadno poslati obavijesti i Izjave.

Nasljednici koji još nemaju rješenje o nasljeđivanju a imaju pravo na obeštećenje trebaju što prije pokrenuti ostavinski postupak kako bi pribavili potrebno rješenje o nasljeđivanju i dostavili ga HPB Investu.

Za sve dodatne informacije, nasljednici – korisnici povrata duga mogu se obratiti na besplatni broj telefona HPB Investa: 0800 - 8005.

Povratak na novosti