eBankarstvo

mHPB još napredniji!


Hrvatska poštanska banka dodatno je unaprijedila aplikaciju mHPB i korisnicima ponudila nove funkcionalnosti najnaprednijeg mobilnog bankarstva u Hrvatskoj
Mobilno bankarstvo HPB-a od danas svojim korisnicima nudi nove funkcionalnosti. U aplikaciji mHPB od sada je dostupan eTrajni nalog za zadavanje i otkazivanje trajnih naloga zadanih putem internetskog ili mobilnog bankarstva, eNalog za prikaz, provođenje i brisanje pripremljenih naloga i eračuna unesenih putem mobilnog ili internetskog bankarstva, te usluga eRačun za zaprimanje uplatnica i računa u elektroničkom obliku. Novost u aplikaciji predstavlja i mogućnost slanja potvrde o plaćanju na željenu e-mail adresu te mogućnost aktivacije Pošta & HPB Kartice.

Svim korisnicima mobilnog bankarstva na raspolaganju je i HPB-Stambena štedionica koja nudi informacije o ugovorenoj stambenoj štednji, mogućnost uplate rate i pregled prometa, te HPB Invest s informacijama o fondovima, mogućnošću izdavanja, otkupa ili zamjene udjela u fondovima te pregledom zahtjeva i prometa.

Podsjećamo, mHPB je najnaprednije mobilno bankarstvo u Hrvatskoj koje, uz brojne funkcionalnosti, korisnicima nudi prijavu otiskom prsta te blokadu/deblokadu kartica što predstavlja potpunu inovaciju na hrvatskom tržištu.

Svi postojeći korisnici koji imaju aktivan mHPB, aplikaciju mogu ažurirati kroz App Store ili Play Store.

Povratak na novosti