eBankarstvo

Kunski krediti HPB-a veći od kredita uz valutnu klauzulu


Hrvatska poštanska banka sve najvažnije vrste kredita građanima nudi i u kunama i vezane uz valutnu klauzulu.

Povoljna valutna i ročna struktura depozita HPB-a omogućava odobravanje kredita u kunama kao i kredita vezanih uz valutnu klauzulu.
HPB je kao prva banka u Hrvatskoj građanima ponudila stambeni kredit u kunama 2011. godine. Tadašnje analize tržišta pokazale su da postoji interes klijenata za stambeni kredit u kunama što je za Banku bila prilika za snažniji nastup na tržištu stambenog kreditiranja.

 

U ukupnom kreditnom portfelju stanovništva kunski krediti imaju veći udjel od kredita vezanih uz valutnu klauzulu.

Povratak na novosti