eBankarstvo

Kredit HPB-a za upis na visoko učilište "Effectus


Hrvatska poštanska banka proširila je svoju ponudu dugoročnih namjenskih kredita te svojim klijentima nudi kredit za troškove upisa na Visoko učilište „Effectus".

U Hrvatskoj poštanskoj banci moguće je ugovoriti namjenski kredit za troškove redovnog ili izvanrednog upisa na Visoko učilište „Effectus" - Visoku školu za financije i pravo. Radi se o dugoročnom namjenskom kreditu u kunama uz valutnu klauzulu vezanu uz eure, u iznosu od 700,00 do 4.800,00 eura na rok otplate od 12 do 60 mjeseci, uz redovnu kamatnu stopu od 6,75 posto (EKS 7,84 posto). Pravo na kredit imaju svi državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji ostvaruju pravo upisa na Visoko učilište „Effectus".

Kao moderna financijska institucija i najveća banka u domaćem vlasništvu, Hrvatska poštanska banka svjesna je svoje uloge i ukupnog utjecaja na hrvatsko društvo, kao i potrebe kontinuiranog poticanja znanja i obrazovanja radi stvaranja veće konkurentnosti na tržištu rada, što pokazuje ovim proširenjem svoje ponude namjenskih kredita.

Detaljne informacije o kreditima za troškove upisa na Visoko učilište „Effectus" klijentima su dostupne na ovoj Internet stranici banke.

 

Povratak na novosti