eBankarstvo

Izmijenjene naknade u poslovanju s građanima


Hrvatska poštanska banka izmijenila je naknade u dijelu poslovanja sa stanovništvom.

Nove naknade primjenjivat će se od 15. veljače 2012. godine, a možete ih pronaći u privitku.

 

 

Povratak na novosti