eBankarstvo

Istek roka za podnošenje zahtjeva za isplatu obeštećenja deponentima Centar banke d.d.


Obavještavamo vas da 18. rujna 2014. godine istječe rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu obeštećenja po osnovu osiguranih depozita položenih u Centar banci d.d.

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (dalje u tekstu: DAB) će 19. 09. 2014. u aplikaciji poništiti sve kreirane obrasce Zahtjeva i izdane Naloge za isplatu obeštećenja deponentim a koji nisu podnijeli Zahtjev u zakonom  propisanom roku (dvanaest mjeseci od poziva koji je upućen 19. 09. 2013.).

Pravo na obeštećenje ne gube deponenti koji su DAB-u podnijeli Zahtjev za isplatu obeštećenja­ reklamaciju do 18. 09. 2014. čiji je Zahtjev osnovan i temeljem kojeg je izdan Nalog za isplatu, ali im obeštećenje nije isplaćeno. Za navedene deponente Banka će imati i dalje izravan pristup bazi podataka, a isplate će se obavljati prema postojećoj proceduri.

Deponenti koji nisu podnijeli Zahtjev u zakonom predviđenom roku, a ne odgovaraju za propuštanje roka (npr. kod ostavinskih rasprava) trebaju pokrenuti postupak reklamacije podnošenjem Zahtjeva za isplatu obeštećenja - reklamaciju na obrascu u prilogu (isti se može preuzeti i s internetske stranice www.dab.hr ili u prostorijama DAB-a, Jurišićeva 1/II). Ukoliko deponent ne odgovara za propuštanje roka u aplikaciji će, od strane DAB-a, biti kreiran Zahtjev sa svim elementima obraćuna obeštećenja i izdan Nalog za isplatu obeštećenja na utvrđeni iznos, te će se sukladno navedenom obaviti isplata.

Povratak na novosti