eBankarstvo

HPB u prvom tromjesečju 2014. ostvarila rast imovine i operativne dobiti


Imovina Hrvatske poštanske banke nastavila je rast u prvom tromjesečju 2014. i dosegla 18,9 milijardi kuna dok je operativna dobit porasla 21%Imovina Hrvatske poštanske banke porasla je tijekom prvog tromjesečja 2014. za 500 milijuna kuna i 31. ožujka iznosi 18,9 milijardi kuna. Petu godinu zaredom HPB povećava svoju imovinu unatoč nepovoljnim gospodarskim kretanjima.

Krediti i ulaganja:
Banka je nastavila s rastom kreditnog portfelja za 6,4% ili 842 milijuna kuna s naglaskom na kredite gospodarskim subjektima gdje je ostvareno povećanje od 8,7%. Krediti stanovništvu porasli su 1,4% pri čemu je rast stambenih kredita 2%.
S ciljem optimizacije strukture imovine Banka je smanjila određene pozicije imovine s nižim prinosom, poput ulaganja u kratkoročne vrijednosne papire i novčanih sredstava, a kupnjom visokolikvidnih obveznica zadržala adekvatnu razinu rezervi likvidnosti uz viši prinos po jedinici angažiranih sredstava.

Izvori financiranja:
Banka je iskoristila povoljne uvjete za ugovaranje kreditnih aranžmana te su primljeni krediti u prvom tromjesečju porasli 81% čime je postignuta diverzifikacija izvora financiranja uz manji trošak. Također, unatoč snažnoj konkurenciji na bankarskom tržištu, u HPB-u se nastavlja rast depozita: štednja stanovništva porasla je 2,2% ili 172,2 milijuna, a depoziti trgovačkih društava i ostalih nefinancijskih pravnih osoba 2,8% ili 108,9 milijuna kuna.

Prihodi i operativna dobit:
U usporedbi s istim razdobljem prošle godine operativna dobit porasla je 21,2% i iznosi 70,3 milijuna kuna zahvaljujući prvenstveno rastu neto kamatnog prihoda za 17,9% što je rezultat spomenutog porasta imovine s višim prinosom. Uz to, ugovoreni povoljni izvori sredstava omogućili su rast kamatnog prihoda 2,6% i istovremeni pad kamatnog troška od 12 posto.
Ukupni neto prihod od provizija i naknada zadržan je na prošlogodišnjoj razini. Početkom 2014. došlo je do promjena u razini dijela naknada za platno-prometne poslove te su ukupni prihodi od naknada smanjeni 13,1%, ali su smanjeni i povezani troškovi naknada. Pad tarifa Banka je nadoknadila rastom broja klijenata i prodanih proizvoda u retailu i kartičnom segmentu.

Troškovi rezerviranja:
U skladu s regulatornim promjenama kojima su pooštrena pravila za klasifikaciju plasmana Banka je iz operativne dobiti izdvojila 49,5 milijuna kuna rezervacija što je više nego dvostruko veća razina u odnosu na isto razdoblje 2013. Nakon izdvajanja rezervacija koje terete 70,4% operativne dobiti, neto dobit iznosi 23,1 milijuna kuna.

Poboljšanje efikasnosti: Banka nastavlja unapređivati poslovne procese i kontinuirano poboljšava efikasnost poslovanja. Tijekom prvog tromjesečja opći i administrativni troškovi i amortizacija smanjeni su 2,4% te je kao rezultat toga C/I pokazatelj sa 62,5% koliko je iznosio u 2013. snižen na 60,1%.
Adekvatnost regulatornog kapitala krajem prvom tromjesečja 2014. iznosi 11,2%.
Povratak na novosti