eBankarstvo

HPB u prvom polugodištu 2014. povećala imovinu na 19,1 milijardu kuna


Operativna dobit HPB-a porasla je 40 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godineImovina Hrvatske poštanske banke u prvih šest mjeseci porasla je 4,2 posto i 30. lipnja 2014. godine iznosi 19,1 milijardu kuna.

Bruto kreditni portfelj HPB-a tijekom prvog polugodišta porastao je 1,9 posto ili 255 milijuna kuna, a kreditna aktivnost bila je primarno usmjerena na gospodarstvo s rastom od 7,2 posto. Bruto krediti stanovništvu porasli su 2,7 posto uz nastavak rasta stambenih kredita od 3,7 posto.


Depoziti stanovništva u HPB-u porasli su za 1,8 posto, a depoziti trgovačkih i ostalih nefinancijskih gospodarskih subjekata za 8,8 posto.

Banka je, zahvaljujući stalnom povećanju broja klijenata i kvalitetnom upravljanju troškovima, ostvarila operativnu dobit od 155,6 milijuna kuna što je 40,1 posto više nego u istom razdobljem 2013. godine. Ovom rezultatu najznačajnije doprinosi rast neto kamatnog prihoda za 19,9 posto, sukladno rastu kredita s jedne strane te ugovaranju povoljnih izvora sredstava s druge strane što je omogućilo rast kamatnog prihoda od 5,9 posto i pad kamatnog troška od 7,8 posto.


Zbog snižavanja naknada u platnom prometu, posebno vezanih uz socijalne i mirovinske transfere, ukupni neto prihod od provizija i naknada niži je za 5 posto.

Unatoč nastavku ulaganja i širenju poslovne mreže opći i administrativni troškovi i amortizacija porasli su za minimalnih 1,1 posto, a Banka nastavlja poboljšavati C/I pokazatelj efikasnosti poslovanja koji je snižen sa 62,5 posto u 2013. na 57,2 posto krajem prvog polugodišta 2014.


Nakon nove regulative kojom su od listopada 2013. pooštreni kriteriji za formiranje rezerviranja Hrvatska narodna banka je u lipnju 2014. dala nova tumačenja regulative. U skladu s tim, Banka je u prvom polugodištu 2014. formirala troškove rezerviranja koji su više nego udvostručeni u usporedbi s istim razdobljem 2013. i iznose 123,6 milijuna kuna. Kako spomenuta rezerviranja terete 80% operativne dobiti, neto dobit iznosi 34,4 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 43,9 posto.

Adekvatnost regulatornog kapitala krajem prvog polugodišta 2014. iznosi 11,3 posto.

Povratak na novosti