eBankarstvo

HPB-u nagrada za podršku mirnom rješavanju sporova


Nagradu je preuzela Tanja Šantek, direktorica Ureda za upravljanje kvalitetom usluge koja je zahvalila u ime svih djelatnika HPB-a. „Nastojimo pružati najbolju uslugu klijentima s ciljem njihovog zadovoljstva i jačanja povjerenja. Ako ponekad klijent nije zadovoljan, u slučaju spora, odlučujemo se za postupak medijacije, kao brži i jeftiniji i pri tom miran način rješavanja takvih situacija. Ponosni smo što je HPB prva banka u Hrvatskoj koja je javno pozvala svoje klijente, potrošače, da kada spor ne mogu riješiti u neposrednom kontaktu s HPB-om pokrenu postupak mirenja (medijaciju) posredstvom tijela za alternativno rješavanje sporova/centara za mirenje. Nagrada će nam biti dodatni poticaj da ustrajemo u pružanju izvrsne usluge klijentima, pravovremenoj i efikasnoj zaštiti njihovih prava, s ciljem da ubuduće bude manje sporova i potreba za mirenjem.“
Povratak na novosti