eBankarstvo

HPB treći put u godinu dana snižava kamate na kredite


Od 1. siječnja 2015. HPB snižava kamatne stope na sve postojeće i nove kredite građana; u godinu dana kamate snižene od 0,65 do 0,67 postotnih poena, ovisno o vrsti kreditaHrvatska poštanska banka od 1. siječnja 2015. snižava kamatne stope na sve postojeće i nove kredite građana s promjenjivom kamatom. U skladu s padom nacionalnih referentnih stopa za eure i kune kamatne stope na kredite uz valutnu klauzulu bit će niže za 0,21, a za kredite u kunama za 0,16 postotnih poena.

HPB treći put u godinu dana (od 1. siječnja 2014. do 1. siječnja 2015.) snižava kamatne stope na kredite građana. U odnosu na kamatne stope koje su vrijedile do 31. prosinca 2013. Banka će od 1. siječnja 2015. primjenjivati kamate niže od 0,65 do 0,67 postotnih poena, ovisno o vrsti kredita.

Na primjerima stambenih kredita HPB-a novi uvjeti kreditiranja izgledaju ovako:
Kamatna stopa na stambene kredite uz valutnu klauzulu od 1. siječnja 2015. iznosit će 5,24% (do kraja prošle godine iznosila je 5,91%), a na kunske stambene kredite 5,80% (do kraja prošle godine iznosila je 6,45%). Stambeni zeleni krediti uz valutnu klauzulu odobravat će se uz 4,74% (do kraja prošle godine 5,41%), dok će za zelene kunske kredite Banka primjenjivati kamate od 5,30% (do kraja prošle godine 5,95%).

Nastavak rasta kredita: U prvih devet mjeseci 2014. godine kreditiranje stanovništva nastavlja s rastom (+4,4%) pri čemu se ističu stambeni krediti s porastom od 6,5% što je značajno bolje nego kod bankarskog sustava. Bruto kreditni portfelj građana krajem rujna dosegao je 4,3 milijarde kuna.

Povratak na novosti