eBankarstvo

HPB Titan - novi fond HPB Investa


Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na svojoj je sjednici 28. lipnja HPB Investu odobrila osnivanje novog fonda - HPB Titan fonda. Istim rješenjem odobren je i Prospekt i Statut novog fonda. HPB Titan je osmi otvoreni investicijski fond pod upravljanjem HPB Investa. Ulagačku strategiju Titan fonda čini ulaganje u vrijednosne papire kompanija koje se bave pronalaženjem, proizvodnjom, obradom, transportom i distribucijom obnovljivih i neobnovljivih izvora energije, prirodnih dobara i metala. Ukupna imovina Titan fonda ulagat će se u dionice, udjele i dionice investicijskih fondova na financijskim tržištima u Republici Hrvatskoj, državama članicama OECD-a i CEFTA-e, zatim Republike Srbije, Republike Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Albanije, kao i drugim zemljama s tržištem kapitala u razvoju. Kroz rastuću potražnju za izvorima energije, prirodnim dobrima i metalima, prvenstveno zemalja u razvoju, HPB Invest je prepoznao potrebu za osnivanjem fonda s ovakvom strategijom ulaganja. Minimalni ulog u fond iznosi 100 eura preračunato u kune, a početna vrijednost jednog udjela iznosi 100 eura. Ulazna naknada ne naplaćuje se na uloge veće od 100 tisuća kuna, dok se izlazna naknada naplaćuje ovisno o periodu ulaganja. HPB Titan je osmi fond kojeg je HPB Invest osnovao od početka svog rada u listopadu 2005. godine. Svi zainteresirani za kupnju udjela u HPB Titan fondu bit će oslobođeni plaćanja ulazne naknade do 1. rujna 2007. godine bez obzira na iznos kupnje. Više informacija o novom fondu možete pronaći na stranicama HPB Investa.
Povratak na novosti