eBankarstvo

HPB surađuje s Garancijskom agencijom Varaždinske županije


Hrvatska poštanska banka i Garancijska agencija za poticanje razvoja malog gospodarstva Varaždinske županije potpisale su ugovor o suradnji u cilju poticanja poduzetničkih i razvojnih projekata u Varaždinskoj županiji. Time se Hrvatska poštanska banka još više približila potrebama gospodarstva županije.

Današnji ugovor o suradnji potpisali su Danijel Ivanagić, direktor agencije, i Miljenko Lempelj, direktor podružnice HPB-a u Varaždinu. Svečanosti je nazočio i varaždinski župan Radomir Čačić.

Potpisivanjem ovog ugovora HPB se pridružio grupi banaka koje će blisko surađivati s varaždinskom Garancijskom agencijom na području poticanja ulaganja i razvoja subjekata malog gospodarstva, podupiranja istraživanja, razvoja i primjene suvremenih tehnologija te promicanja poduzetništva i stvaranja uvjeta za razvoj poduzetništva žena i mladih. Također, banka će za kredite odobrene poduzetnicima, ali i učenicima i studentima u županiji kao instrument osiguranja primati garanciju novoosnovane Garancijske agencije.

Na ovaj način HPB nastavlja provoditi svoju strategiju bliske suradnje sa sektorom malog i srednjeg poduzetništva te istovremeno produbljuje suradnju s lokalnom upravom i samoupravom koje nastoje konkretnim mjerama podržati gospodarski razvoj svoga kraja.

Povratak na novosti