eBankarstvo

HPB snižava kamate na sve kredite građana


Od 1. srpnja 2015. HPB snižava kamatne stope na sve postojeće i nove kredite građana s promjenjivom kamatom u skladu s padom nacionalnih referentnih stopa. U  posljednjih godinu i pol kamate su snižene od 0,80 do 0,87 postotnih poena, ovisno o vrsti kredita

 


Hrvatska poštanska banka od 1. srpnja 2015. snižava kamatne stope na sve postojeće i nove kredite građana s promjenjivom kamatom. U skladu s padom nacionalnih referentnih stopa za eure i kune, koje HPB primjenjuje u metodologiji, kamatne stope na kredite uz valutnu klauzulu bit će niže za 0,20, a za kredite u kunama za 0,15 postotnih poena u odnosu na sadašnje uvjete.

Ovo je četvrto HPB-ovo snižavanje kamatnih stopa u posljednjih godinu i pol (1. siječnja i 1. srpnja 2014. te 1. siječnja i 1. srpnja 2015.). U odnosu na kamatne stope koje su vrijedile do 1. siječnja 2014. Banka će od 1. srpnja 2015. primjenjivati kamate niže od 0,80 do 0,87 postotnih poena, ovisno o vrsti kredita.

Snižavanje kamata na kredite HPB-a u posljednjih godinu i pol: Kamatna stopa na stambene kredite uz valutnu klauzulu od 1. srpnja 2015. iznosit će 5,04% (do 1. siječnja 2014. iznosila je 5,91%), a na kunske stambene kredite 5,65% (do 1. siječnja 2014. 6,45%). Stambeni zeleni krediti uz valutnu klauzulu odobravat će se uz 4,54% (do 1. siječnja 2014. 5,41%) dok će za zelene kunske kredite Banka primjenjivati kamate od 5,15% (do 1. siječnja 2014. 5,95%). Kamatna stopa na nenamjenske kredite uz valutnu klauzulu snižava se na 8,08% (do 1. siječnja 2014. 8,95%) dok će za kunske kredite  vrijediti nova kamata od 8,69% (do 1. siječnja 2014. 9,49%).

HPB od 1. srpnja 2015. snižava kamatne stope i za sve ostale vrste kredita građanima s promjenjivom kamatom.

Nastavak rasta kredita građana: U prva četiri mjeseca 2015. godine krediti HPB-a građanima porasli su 2,6% pri čemu se ističu stambeni krediti s porastom od 3,5% što se najvećim dijelom odnosi na kunske kredite.
 

Primjeri u nastavku pokazuju koliko su snižene kamatne stope tijekom posljednjih godinu i pol i kako je to utjecalo na anuitete za najčešće tražene kredite:
 

Stambeni kredit 80.000 eura, rok otplate 30 godina

Uvjeti do 1.1.2014.

Uvjeti od 1.7. 2015.

Kamatna stopa 5,91%

Anuitet 475,02 eura

Kamatna stopa 5,04%

Anuitet 431,42 eura (ušteda oko 43 eura)

 

Zeleni stambeni kredit 80.000 eura, rok otplate 30 godina

Uvjeti do 1.1.2014.

Uvjeti od 1.7. 2015.

Kamatna stopa 5,41%

Anuitet 449,72 eura

Kamatna stopa 4,54%

Anuitet 407,25 eura (ušteda oko 42 eura)

 

Nenamjenski kredit 30.000 eura, rok otplate 15 godina

Uvjeti do 1.1.2014.

Uvjeti od 1.7. 2015.

Kamatna stopa 8,95%

Anuitet 303,39 eura

Kamatna stopa 8,08%

Anuitet 288,08 eura (ušteda oko 15 eura)

 

Povratak na novosti