eBankarstvo

HPB snižava kamate na kredite građana


Hrvatska poštanska banka od 1. siječnja 2017. snizit će kamatne stope na sve kredite građana s promjenjivom kamatom. U skladu s padom nacionalnih referentnih stopa za eure i kune, HPB će kamatne stope na kredite uz valutnu klauzulu sniziti za 0,34, a na kredite u kunama za 0,22 postotna poena u odnosu na uvjete koji vrijede do kraja ove godine.   

Ovo je sedmo snižavanje kamatnih stopa na kredite HPB-a građanima u posljednje tri godine, a kamate su u tom razdoblju snižene od 1,32 postotna poena do 1,74 pp, ovisno o ugovorenoj vrsti, odnosno valuti kredita. 

HPB nastavlja povećavati kreditnu aktivnost i, nasuprot stagnaciji tržišta, s 3,6 milijardi kuna novoodobrenih plasmana u prvih 9 mjeseci ostvarila je rast bruto kreditnog portfelja od 8,8 posto. Krediti stanovništvu porasli su 601 milijun kuna, odnosno 13 posto i to sa stambenim kreditima na prvom mjestu uz rast od 473 milijuna kuna što predstavlja skok od gotovo 50 posto. 

Povratak na novosti