eBankarstvo

HPB s Rijekom potiče poduzetnike


U petak, 27. srpnja s Rijekom smo potpisali suradnju koja uključuje subvencioniranje redovne kamate i naknade za poduzetničke kredite u 2018. godini. U ime HPB-a ugovor je potpisao Darko Tončinić, zamjenik Izvršnog direktora Sektora poslovanja s malim i srednjim poduzećima. Cilj suradnje je omogućiti povoljnije uvjete financiranja pokretanja gospodarstva, investicijskih projekata te projekata ulaganja u turističku infrastrukturu Rijeke u funkciji samozapošljavanja, novog zapošljavanja, podizanja kvalitete turističkih smješta i poduzetničke konkretnosti.
Povratak na novosti