eBankarstvo

HPB ostvarila rekordnu polugodišnju neto dobit od 82,3 milijuna kuna


HPB u prvom polugodištu 2015. ostvarila rekordnu dobit uz nastavak rasta štednje i kredita stanovništva, poboljšanje efikasnosti poslovanja, prvu fazu dokapitalizacije i pripremu nove organizacije.

 

  • Rekordna polugodišnja operativna dobit od 158,6 milijuna kuna (+2%) i udvostručena neto dobit u odnosu na isto razdoblje 2014. u iznosu 82,3 mil. kuna
  • Nastavak poboljšanja efikasnosti poslovanja: C/I pokazatelj smanjen sa 60,1% u 2014. na sadašnjih 55,8%
  • Krediti stanovništvu porasli 3,8%, a štednja 2,5%; Banka ima više od 630.000 klijenata
  • Dokapitalizacija konverzijom hibrida u temeljni kapital Banke u iznosu 252,1 mil. kuna povećava adekvatnost kapitala na 9,6%, a uključivanjem polugodišnje dobiti na 10,6%
  • Druga faza dokapitalizacije u iznosu do 550 milijuna kuna u skladu s odlukom Vlade kojom se omogućava i sudjelovanje privatnih investitora s udjelom od najmanje 30%
  • Reorganizacija Banke s ciljem daljeg podizanja efikasnosti poslovanja i kvalitete usluge

 

Hrvatska poštanska banka ostvarila je u prvom polugodištu 2015. rekordnu operativnu dobit u iznosu od 158,6 milijuna kuna te neto dobit od 82,3 milijuna kuna što također predstavlja polugodišnji rekord u povijesti HPB-a.

 

Banka je izdvojila 77,6 milijuna kuna dodatnih rezerviranja za gubitke što je za 46 mil. kuna (-37,2%) manje nego u istom razdoblju 2014. Pokrivenost loših kredita ispravcima vrijednosti povećana je na 62%, nakon 61,2% krajem 2014. i veća je od prosjeka hrvatskog tržišta.

 

Smanjenje kamatnih stopa i volumena kredita zbog nužne optimizacije imovine utjecalo je na pad kamatnog prihoda za 38,2 mil. kuna (-8,8%) koji je najvećim dijelom uspješno neutraliziran poboljšanjem strukture izvora i smanjenjem prosječne kamate na zaduženja. Time su kamatni troškovi smanjeni za 33,3 mil. kuna (-17,5%) te je minimiziran pad neto kamatnog prihoda - 4,8 mil. kuna (-2%).

 

Neto prihodi od provizija i naknada porasli su 6% i to kao rezultat smanjenja troškova naknada (-5,3%).  S druge strane, zbog promijenjenih navika korisnika usluga platnog prometa i sve manjeg broja gotovinskih transakcija u eksternaliziranoj mreži pad ukupnih prihoda od naknada za 3,3 milijuna kuna (-1,4%) bio je neizbježan. Dobit od trgovanja i dobici od tečajnih razlika porasli su za 3,9 milijuna kuna (+24,7%), a ostali prihodi su udvostručeni u odnosu na isto razdoblje prošle godine.  

 

U Banci je u tijeku reorganizacija koja će biti u punoj provedbi u nastavku godine, a financijski efekt bit će evidentan u 2016. kao rezultat smanjenja troškova i povećanja prihoda nakon poslovnih i organizacijskih poboljšanja. Već u prvom polugodištu 2015. opći i administrativni troškovi i amortizacija su 5,6 mil. kuna (-5,8%) manji nego u istom razdoblju 2014. Smanjenje troškova je rezultiralo daljnjim značajnim poboljšanjem C/I indikatora efikasnosti koji je u prvom polugodištu 2015. smanjen sa 60,1% (2014.) na 55,8%.

 

Ukupna aktiva Banke iznosi 17,3 milijarde kuna (tržišni udio od 4,4%*) unatoč smanjenju prosječne glavnice kredita zbog optimizacije imovine povezane s nedostatnom razinom kapitala.

 

Ukupni bruto krediti su smanjeni za 1% prvenstveno zbog povrata kredita trgovačkih društva (-8,5%)  dok su krediti stanovništvu nastavili rast (+3,8%) čime je Banka povećala svoj udjel na 3,5%*. Nastavlja se rast potražnje za stambenim kreditima HPB-a koji su u prvom polugodištu porasli 6,6% što se uglavnom odnosi na kunske kredite.

 

Ukupni depoziti iznose 14,3 milijarde kuna, uz rast od 1,3% i zadržan tržišni udio od 4,7%*. Pritom je potvrđena pozicija HPB-a kao jedne od banaka s najvećim povjerenjem klijenata čiji broj premašuje 630.000 te uz rast depozita stanovništva za 2,5% i rast tržišnog udjela Banke u tom segmentu na 4,4%*.   

 

Odlukom Glavne skupštine Banke krajem polugodišta 2015. povećan je iznos temeljnog kapitala za 252,1 milijuna kuna pretvaranjem hibridnih instrumenata u dionički kapital čime je računovodstveni kapital porastao na 1,2 milijarde kuna. Ovime stopa adekvatnosti kapitala Banke raste na 9,6%, a uz reviziju polugodišnjih rezultata na 10,6% za što je potrebna prethodna suglasnost regulatora.

 

U tijeku su pripreme za drugu fazu dokapitalizacije HPB-a u skladu s odlukom Vlade o stvaranju uvjeta za povećanje kapitala u iznosu do 550 milijuna kuna kojom se omogućava i sudjelovanje privatnih investitora s udjelom od najmanje 30%. 

 

«Banka je ostvarila odličan rezultat u prvom polugodištu 2015., a posebno smo ponosni na nastavak rasta kredita i štednje stanovništva. S novom organizacijom Banke nastavljamo povećavati efikasnost poslovanja uz stalno poboljšanje kvalitete usluge klijentima», komentira Tomislav Vuić, predsjednik Uprave HPB-a.

 

* posljednji dostupni javni podaci za bankarski sustav

Povratak na novosti