eBankarstvo

HPB od 01. srpnja snižava kamate na kredite


Hrvatska poštanska banka u skladu s padom nacionalnih referentnih stopa za eure i kune od 1. srpnja 2017. snizit će kamatne stope na sve kredite građana s promjenjivom kamatom. HPB će kamatne stope na kredite uz valutnu klauzulu sniziti za 0,35, a na kredite u kunama za 0,25 postotna poena u odnosu na dosadašnje uvjete. 

Riječ je o osmom snižavanju kamatnih stopa na kredite HPB-a građanima u posljednje tri i pol godine, a kamate su u tom razdoblju snižene od 1,57 do 2,09 postotnih poena, ovisno o vrsti odnosno valuti kredita.  

Povratak na novosti