eBankarstvo

HPB najpovoljnija: 2,90% za subvencionirane stambene kredite


Hrvatska poštanska banka i ove godine sudjeluje u programu subvencioniranja stambenih kredita i to s najpovoljnijim uvjetima: HPB nudi istu kamatnu stopu od 2,90% za kredite u kunama i uz valutnu klauzulu EUR, a maksimalna godišnja efektivna kamata iznosi 3,12%. Banka umjesto klijenta snosi trošak izrade elaborata o procjeni vrijednosti nekretnine te je osigurala povoljne uvjete ugovaranja police osiguranja nekretnine koja se kupuje. HPB je za subvencionirane kredite ponudila značajno povoljnije uvjete od redovnih, a kamatne stope vrijede bez ograničenja za iznos kredita (država subvencionira kredite do 100.000 eura). Kamatna  stopa je prvih 7 godina fiksna i iznosi 2,90%, a nakon proteka razdoblja subvencioniranja Banka nastavlja s povoljnim uvjetima uz promjenjive kamate koje su za kredite u eurima 6-mjesečni NRS1 za EUR +2,29% te za kredite u kunama 6-mjesečni NRS1 za HRK +2,28%. U programu subvencioniranja stambenih kredita sudjeluje i HPB Stambena štedionica koja nudi fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Kamatna stopa na kunske i kredite uz valutnu klauzulu EUR iznosi 3,20%, prvih pet godina otplate, a nakon proteka razdoblja subvencioniranja 3,35%, dok maksimalna efektivna kamatna stopa iznosi 3,58%. Najpovoljnijim kamatnim stopama HPB je podržala inicijativu države za poboljšanje demografske slike Hrvatske, a ostalim pogodnostima za korisnike subvencioniranih kredita najveća banka u hrvatskom vlasništvu želi dodatno pridonijeti ostanku mladih obitelji u našoj zemlji. Zahtjevi za subvencije predaju se početkom rujna, pa HPB i HPB Stambena štedionica pozivaju klijente da na vrijeme prikupe potrebnu dokumentaciju, a za informacije se mogu javiti u sve poslovnice HPB-a. Prema Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita, uvjet je da korisnik kredita u vrijeme podnošenja zahtjeva nije stariji od 45 godina, da u vlasništvu nema stan ni kuću, a ako posjeduje jedan stan ili kuću da nekretnina ne zadovoljava osnovne uvjete za život. Također, korisnik kredita može posjedovati nekretninu koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće za vlastito stanovanje. Cijena nekretnine koja se subvencionira ne može biti veća od 1.500 EUR/m2. Država subvencionira pet godina, a rok se produžuje za dvije godine za svako novo dijete u razdoblju subvencioniranja. Dodatne dvije godine subvencije dobit će i podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50% tjelesnog oštećenja. Subvencije se kreću od 30% do 51% anuiteta, ovisno o području u kojem se nekretnina nalazi. Izdvajamo iz medija: HRT - HPB s najnižim kamatama za subvencionirane kredite Poslovni dnevnik - HPB najpovoljnija: 2,90% za subvencionirane stambene kredite Lider - HPB nudi najpovoljniju kamatu za subvencionirane stambene kredite – 2,90 posto Večernji list - Sklopljen ugovor o davanju subvencioniranih stambenih kredita Jutarnji list - Poznat je popis 12 kreditnih institucija koje nude subvencionirane stambene kredite Točka na i - HPB ponudio najnižu kamatnu stopu za subvencionirane stambene kredite Plan - HPB ponudio najniže kamate na subvencionirane stambene kredite Dnevnik.hr - Poznate kamate za subvencionirane stambene kredite: Evo gdje su najpovoljnije Šibenski portal - Do podneva zaprimljeno 948 zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita Novi list - TKO PRVI, NJEGOV NOVAC Donosimo sve detalje o subvencioniranju stambenih kredita za mlađe od 45 godina
Povratak na novosti