eBankarstvo

HPB Kockica - nova dječja štednja


Hrvatska poštanska banka proširila je ponudu štednih proizvoda namijenjenih djeci i mladima te je, uz već postojeću kunsku i deviznu oročenu dječju štednju ponudila dječji račun u kunama. Kamata na uplaćena sredstva na dječjem računu iznosi 4 posto godišnje, a uz račun banka izdaje bankovnu karticu s PIN-om. Kartica djetetu i zakonskom zastupniku/skrbniku omogućuje uplatu i isplatu sredstava te uvid u stanje računa. Uplate na dječji račun moguće je izvršiti u svim poslovnicama banke i Hrvatske pošte te bezgotovinskim prijenosom. Isplata je moguća u poslovnicama banke i na HPB-ovim bankomatima koji nude i uvid u stanje računa. Učestalost i visina uplata nisu ograničene, dok najviši iznos mjesečne isplate, ovisno o raspoloživim sredstvima na računu, iznosi 900 kuna. Dječji račun u HPB-u može otvoriti zakonski zastupnik/skrbnik na ime maloljetnog djeteta do njegove punoljetnosti, a račun glasi na ime djeteta. Otvaranje i vođenje računa je besplatno, a ne naplaćuje se ni naknada pri podizanju ušteđevine. Kao dodatnu pogodnost svim korisnicima dječjeg računa i/ili oročene dječje štednje, banka nudi odobravanje kredita za znanje, sport i putovanje te kredita na osnovi štednje bez naplate naknade za obradu kreditnog zahtjeva. Novi vizualni identitet štednih proizvoda za djecu i mlade Hrvatska poštanska banka će građanima predstaviti u okviru svoje nove reklamne kampanje pod nazivom „HPB Kockica". Detaljne informacije o dječjem računu i ostalim vrstama štednje dostupne su na internetskim stranicama banke HPB Kockica.
Povratak na novosti