eBankarstvo

HPB drugi put u 2014. snižava kamate na sve kredite građana


Hrvatska poštanska banka od 1. srpnja 2014. snižava kamatne stope na sve kredite građana s promjenjivom kamatom. U skladu s padom nacionalnih referentnih stopa (NRS) za kune i eure Banka za 0,26 postotnih poena snižava kamatne stope na postojeće kredite u kunama kao i kredite uz valutnu klauzulu. Kako bi i budući klijenti imali iste uvjete kao postojeći Banka će nove, snižene kamatne stope primjenjivati i na nove kredite.

Ovo je drugo snižavanje kamatnih stopa na kredite građana u ovoj godini jer su kamate snižene i 1. siječnja, također u skladu s kretanjem NRS-a koje HPB primjenjuje kao referentne stope. U odnosu na kamatne stope koje su vrijedile do kraja 2013. Banka će od 1. srpnja 2014. primjenjivati kamate niže od 0,46 do 0,49 postotnih poena, ovisno o vrsti kredita.


U nastavku je pregled kamatnih stopa za najtraženije vrste kredita uz prikaz primjera uštede prilikom otplate kredita.

Stambeni krediti: Kamatna stopa na stambene kredite uz valutnu klauzulu od 1. srpnja 2014. iznosit će 5,45%, a na kunske stambene kredite 5,96%. Nakon drugog snižavanja kamatnih stopa u 2014. godišnja ušteda u odnosu na uvjete koji su vrijedili do 31. 12. 2013. za prosječni kredit iznosi oko 280 eura (oko 2.130 kuna), a ovisi o vrsti kredita, iznosu i roku otplate. Zeleni stambeni krediti uz valutnu klauzulu odobravat će se uz kamate od 4,95% dok će za zelene kunske kredite Banka primjenjivati kamate od 5,46%. Godišnje uštede premašuju 270 eura, odnosno 2.000 kuna.
Nenamjenski krediti: Kamatna stopa na nenamjenske kredite uz valutnu klauzulu snižava se na 8,49% dok će za korisnike kunskih kredita iznositi 9%. Moguće godišnje uštede dosežu i do 100 eura.
Umirovljenički krediti: Za umirovljeničke kredite uz valutnu klauzulu kamatna stopa od 1. srpnja iznosi 7,99%, a za kredite u kunama 8%. Na ovim su kreditima moguće godišnje uštede oko 16 eura odnosno oko 120 kuna.

Banka od 1. srpnja 2014. snižava kamatne stope i za sve ostale vrste kredita građanima.- različite namjenske, gotovinske kao i VIP kredite.
Za sve najtraženije vrste kredita HPB građanima omogućuje izbor i ugovaranje kredita u kunama ili uz valutnu klauzulu, a kamate godinama kontinuirano snižava.

Povratak na novosti