eBankarstvo

Godina SME-a


Rezultati Sektora za poslovanje s malim i srednjim poduzećima HPB-a su temelj ostvarenja ambicioznih ciljeva i u 2020. godini, poruka je s Godišnjeg kolegija SME mreže u ponedjeljak, 9. prosinca 2019. Kolegiju su prisustvovali Marijana Miličević, predsjednica Nadzornog odbora te Marko Badurina, predsjednik i Anto Mihaljević, član Uprave. HPB je sve uspješnija u SME segmentu za koji je od 2017. godine odgovorna Antonija Zorić, izvršna direktorica Sektora. Tijekom cijele 2019. povećava se broj klijenata SME-a i HPB je na izvrsnom putu da se pozicionira kao SME banka.
Povratak na novosti