eBankarstvo

Financijski rezultati HPB-a za 2011. godinu


Prema nerevidiranim financijskim izvještajima za 2011. godinu neto dobit Hrvatske poštanske banke porasla je 72,6 posto u odnosu na godinu prije i iznosi 87,7 milijuna, dok je imovina banke porasla je za 1,6 milijardu kuna u odnosu na kraj 2010. i sada iznosi 16,5 milijardi kuna, čime je tržišni udio porastao s 3,72 na 4,03 posto.

Od ukupne operativne dobiti banke koja iznosi 217,3 milijuna kuna i veća je za 10,4 posto u odnosu na prethodnu godinu, 62,2 posto ili 135,1 milijuna kuna izdvojeno je za dodatna rezerviranja za loše plasmane i ostale obveze.

Bruto kreditni portfelj banke na kraju 2011. godine iznosi 10,6 milijardi kuna i u odnosu na kraj prošle godine povećan je za 9 posto. Značajan rast kredita ostvaren je u sektoru stanovništva od 11,4 posto kao rezultat proširenja ponude kreditnih proizvoda i poboljšanih uvjeta kreditiranja te novog pristupa prodajnim distributivnim kanalima. Naročito visok rast imali su stambeni krediti koji su porasli 47,6 posto u odnosu na 2010. godinu. Bruto krediti trgovačkim društvima krajem prosinca 2011. godine iznose 5,9 milijardi kuna i viši su za 12,6 posto.

Primljeni depoziti na kraju 2011. godine iznose 12,7 milijardi kuna i tijekom godine porasli su za 1,6 milijardi kuna ili 15,4 posto, a u njima je oročena štednja građana rasla po stopi od 20,6 posto.

Spomenuti rast kredita i depozita rezultirao je rastom neto kamatnih prihoda, koji su viši za 25 posto u odnosu na prošlu godinu i iznose 467 milijuna kuna.
Neto prihod od provizija i naknada niži je u odnosu na prošlu godinu za 9 posto uslijed porasta troškova banke po platnom prometu, uz istovremeno niže prihode po naknadama od klijenata.
Dobit od aktivnosti trgovanja iznosi 19,5 milijuna kuna i bilježi smanjenje od 41,9 posto u odnosu na 2010. godinu, prvenstveno kao posljedica negativnih kretanja na tržištu kapitala.

U nastojanju da bude što dostupnija svojim klijentima banka je u 2011. godini nastavila širiti svoju mrežu bankomata i poslovnu mrežu te je otvorila nove poslovnice u Bjelovaru, Karlovcu, Koprivnici i Imotskom. Širenje poslovne mreže, kao i daljnja unaprjeđenja u automatizaciji poslovnih procesa te povećanje troškova osiguranja štednje utjecali su na višu razinu troškova poslovanja u odnosu na prethodnu godinu. Unatoč tome, drugu godinu zaredom poboljšan je pokazatelj troškova efikasnosti poslovanja (C/I pokazatelj) te on na kraju 2011. iznosi 70 posto, od čega se na troškove iz prethodnih godina odnosi 2 postotna boda.

Na kraju 2011. stopa adekvatnosti jamstvenog kapitala iznosi 14,2 posto i smanjena je u odnosu na prethodnu godinu za 2,6 postotna boda, prvenstveno kao posljedica isteka roka uključivanja hibridnog instrumenta u iznosu od 200 milijuna kuna u jamstveni kapital.

Povratak na novosti