eBankarstvo

Dodatna premija na oročenu dječju štednju


U posebnoj promotivnoj ponudi HPB-a, u razdoblju od 31. listopada do 31. prosinca 2011. godine svi građani koji do kraja godine ugovore oročenu dječju štednju na rok od 36 mjeseci ostavaruju pravo na premiju od 0,25 postotna poena na važeću kamatnu stopu ovisno o valuti oročenja.

Povratak na novosti