eBankarstvo

Cash pooling

Sustav objedinjenog obračunskog vođenja kunskih poslovnih računa omogućuje jednostavnije i uspješnije upravljanje likvidnošću, jasan uvid u financijsku poziciju računa uključenih u sustav, minimiziranje transakcijskih troškova te brže i bolje praćenje novčanih tokova uz jednostavniju administraciju.
Cash pooling

Kome je namijenjen?

  • Grupama poslovno ili vlasnički povezanih poslovnih subjekata kao što su županije, gradovi, općine ili jedinice lokalne samouprave te poduzeća i holding društva ili grupe
  • Pojedinačnim poslovnim subjektima koji imaju veliki broj računa i podračuna

Način obračuna

  • Negativno stanje računa koji koriste odobreno prekoračenje po računu “virtualno” se pokriva sredstvima s računa koji imaju pozitivni saldo
  • Na dio negativnog stanja koje je pokriveno sredstvima s drugih računa naplaćuje se interna kamata koju prethodno definiraju sudionici

Koje su prednosti korištenja Cash poolinga?

  • Efikasnije upravljanje likvidnošću
  • Povećanje kamatnih prihoda i smanjenje kamatnih rashoda
  • Sredstva raspolaganja dostupna čitavo vrijeme
  • Mogućnost učinkovitijeg, efikasnijeg i jeftinijeg financiranja projekata
  • Interni obračun kamata za transparentnu raspodjelu kamatnih prihoda