eBankarstvo

Akcija fiksnih kamatnih stopa na štednju u HPB-u


U namjeri da svojim klijentima osigura bolje prinose na uložena sredstva, Hrvatska poštanska banka je u promotivnom razdoblju od 16. srpnja do 30. rujna građanima ponudila povoljnije fiksne kamatne stope na oročenja u kunama i eurima.

Nova fiksna kamatna stopa odnosi se na rokove oročenja od tri, šest i 12 mjeseci, a na oročenu štednju u kunama kamata iznosi 4 posto na tromjesečno, 4,5 posto na polugodišnje te 5 posto na godišnje oročenje. Kod oročenja u eurima na rok od tri mjeseca nova kamatna stopa iznosi 3 posto, na šest mjeseci 3,5 posto, a na godinu dana 4 posto. Akcijske kamatne stope vrijede i za ugovaranje rentne štednje u kunama ili eurima na rok od 12 mjeseci.

U dokumentu u privitku možete pronaći akcijske kamatne stope.

Povratak na novosti