Rentna štednja - HPB - Hrvatska poštanska banka

Rentna štednja

Rentna štednja poseban je štedni proizvod namijenjen onima koji žele sigurno štedjeti na dulji rok uz mogućnost raspolaganja kamatom tijekom trajanja oročenja. Ovaj model štednje omogućuje vam periodičnu isplatu kamate kao rente, odnosno kao dodatnog prihoda. 

Ugovorite li rentnu štednju:

  • sami odabirete dinamiku isplate kamate (mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje)
  • kamatom raspolažete prijenosom na tekući račun ili kunsku/deviznu štednju po viđenju, odnosno devizni a vista račun
  • štedite uz fiksnu kamatnu stopu
  • sami odabirete valutu u kojoj ćete štedjeti - u kunama, eurima, američkim, australskim ili kanadskim dolarima, švicarskim francima ili britanskim funtama
  • svojim štednim ulogom možete raspolagati i prije isteka roka oročenja pri tome ćemo vam obračunati kamatnu stopu važeću za najbliži protekli rok u kojem ste štedjeli.
  • minimalni iznos štednje je 10.000 kuna ili protuvrijednost u eurima ili američkim dolarima

Rokovi oročenja

Rentna štednja ugovara se na rokove oročenja od 12, 24 i 36 mjeseci.

Kamatne stope

Kamatna stopa i rokovi oročenja jednaki su visini kamatne stope i rokovima oročenja kao i kod ugovaranja nenamjenski oročenih depozita sukladno važećoj Odluci o kamatnim stopama u poslovanju s građanima.

Ugovor o rentnoj štednji po isteku ugovorenog roka oročenja se ne obnavlja.

Kako do štednje u HPB-u?

Ugovorite sastanak (fizičke osobe)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Ime: *
Prezime: *
Jeste li klijent HPB-a:
Želim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Zanimaju me informacije o: *
Detalji upita: