Osiguranje depozita - HPB - Hrvatska poštanska banka

Osiguranje depozita

Svi depoziti položeni u Hrvatskoj poštanskoj banci dioničko društvo osigurani su kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

Više informacija o sustavu osiguranja depozita možete pronaći u dokumentu Osnovne informacije o zaštiti depozita, u svim poslovnicama HPB-a, uredima Hrvatske pošte te upitom Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

Često postavljena pitanja

Štednja

Mogu li prijevremeno razročiti oročena sredstva i naplaćuje li Banka naknadu za tu uslugu?

U slučaju prijevremenog raskida oročenja Banka obračunava trenutno važeću kamatnu stopu za najbliži ostvareni rok štednje. Naknada za prijevremeni raskid depozita ne naplaćuje se ukoliko se ugovor raskida u roku od 15 dana od dana ugovaranja ili nakon proteka roka od 15 dana od dana zaključenja ugovora uz uvjet da je depozit barem jednom automatski obnovljen.
Prijevremeni raskid depozita nakon proteka roka od 15 dana od dana zaključenja ugovora naplaćuje se 0,5% od iznosa koji se podiže, min 100,00 kn, max 500,00 kn

Budući da mi uskoro ističe rok oročenja, zanima me koliko dana prije podizanja novčanog iznosa od 30 tisuća kuna moram najaviti svoj dolazak u poslovnicu?

Svoj dolazak potrebno je najaviti jedan dan prije podizanja štednje i to najkasnije do 14 sati, a dolazak se može najaviti i putem telefona u poslovnici Banke. Za iznose manje od 30 tisuća kuna najava nije potrebna.

Koji je najprimjereniji oblik štednje za male iznose?

Za male iznose najpogodnija je oročena otvorena štednja s višekratnim uplatama  koju je moguće započeti s već 200 kuna ili 50 eura, dok iznose i dinamiku daljnjih uplata, kao i način uplaćivanja, birate sami u skladu s vašim mogućnostima.

Mogu li ugovoriti štednju putem internetskog bankarstva?

Internetsko bankarstvo HPB-a omogućuje online ugovaranje nenamjenski oročene, rentne štednje u kunama, eurima i američkim dolarima i oročene štednje s višekratnim uplatama u kunama i eurima. Najniži iznos uplate pri ugovaranju nenamjenski oročene štednje je 2.000 KN, 500 EUR ili 600 USD, a kod rentne štednje 10.000 KN, 1.300 EUR ili 1.700 USD. Najniži iznos pri ugovaranju oročenog depozita s višekratnim uplatama iznosi 200 KN, odnosno 50 EUR.

Koja je razlika između oročene štednje i štednje po viđenju?

Štednja po viđenju je oblik štednje u kojem u svakom trenutku možete raspolagati sredstvima na vašem računu. Na štednju po viđenju obračunava se niža kamatna stopa nego na oročenu štednju.

Ukoliko raspolažete viškom sredstava, isplati se ugovoriti kratkoročnu ili dugoročnu oročenu štednju. Uz oročenu štednju ostvarit ćete viši prinos na ušteđevinu, a ako vam novac ipak zatreba prije isteka ugovorenog roka, Banka će vam obračunati kamatnu stopu važeću za najbliži ostvareni rok u kojem ste štedjeli.

Ugovorite sastanak (fizičke osobe)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Ime: *
Prezime: *
Jeste li klijent HPB-a:
Želim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Zanimaju me informacije o: *
Detalji upita: