Kako do štednje u HPB-u - HPB - Hrvatska poštanska banka

Kako do štednje u HPB-u

Za ugovaranje štednje u HPB-u dovoljno je doći u najbližu poslovnicu banke ili ured Hrvatske pošte (za ugovaranje kunske štednje) i pritom predočiti:

 • Identifikacijski dokument – osobnu iskaznicu ili putovnicu
 • OIB (vidljiv na potvrdi Ministarstva financija ili na stranici www.oib.hr)
 • Dokument iz kojeg je vidljiv podatak o MBG-u

*Kod ugovaranja dječje štednje na ime maloljetne osobe koju zastupa zakonski zastupnik ili skrbnik uz gore navedene dokumente potrebno je donijeti i rodni list/izvadak iz matice rođenih maloljetne osobe; skrbnik uz navedene dokumente prilaže i pravomoćno rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o imenovanju skrbnika.

Pri zaključivanju Ugovora o depozitu, potrebno je otvoriti račun po viđenju (ukoliko isti već nemate otvoren) na koji će se po isteku roka oročenja prenijeti sredstva i ostvarena kamata.

Sredstva koja želite oročiti možete uplatiti:

 • putem gotovinske uplate ili bezgotovinskog prijenosa s bilo kojeg računa otvorenog u Banci.
 • putem gotovinske uplate u uredima Hrvatske pošte

Prilikom sklapanja Ugovora o štednji (oročenom depozitu) HPB nudi mogućnost ugovaranja automatskog produženja ugovora ili opciju bez produženja ugovora

 • Automatsko produženje ugovora:
  • ostvarena kamata se pripisuje glavnici, a potom se cjelokupan iznos oročava na isti rok pod uvjetima važećim na dan obnavljanja oročenja
  • ostvarena kamata se isplaćuje na Vaš račun za prijenos, a glavnica oročava na isti rok pod uvjetima važećim na dan obnavljanja oročenja
 • Bez produženja ugovora – istekom roka oročenja glavnica i pripisana kamata se prenose na račun za prijenos

Ugovorite sastanak (fizičke osobe)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Ime: *
Prezime: *
Jeste li klijent HPB-a:
Želim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Zanimaju me informacije o: *
Detalji upita: