Dječja štednja - HPB - Hrvatska poštanska banka

Dječja štednja

Oročena dječja štednja namijenjena je djeci do 18 godina starosti. Odlučite li se za ovu vrstu štednje, nudimo vam konkurente kamatne stope na štednju te mogućnost uplata dinamikom i iznosima koji vam odgovaraju. 
Štednju u kunama možete ugovoriti u svim poslovnicama Banke i uredima Hrvatske pošte, a možete ju i darovati uz poklon bon Kockica!

Uz oročenu dječju štednju:

  • sami odabirete valutu u kojoj ćete štedjeti
  • sami odabirete rok oročenja
  • ostvarujete konkurentne kamatne stope na štednju
  • nudimo vam automatsko obnavljanje ugovora
  • kunsku štednju možete ugovoriti u svim poslovnicama Banke i uredima Hrvatske pošte
  • minimalni iznos prve uplate 100,00 kuna/15 EUR  (ili u protuvrijednosti USD ili CHF)
  • daljnje uplate vršite dinamikom i iznosima koji vam najviše odgovaraju u roku trajanja oročenja

Rokovi oročenja

Dječju štednju možete oročiti na 12, 24 ili 36 mjeseci.

Kamate na oročenu dječju štednju
  valuta
  HRK EUR CHF USD
Rok oročenja - mjeseci kamatna stopa - fiksna
12 3,95% 2,75% 0,45% 1,85%
24 4,00% 3,15% 0,55% 1,95%
36 4,00% 3,15% 0,65% 2,00%

Kako se uplaćuje štednja?

Uplatu možete izvršiti jednokratno ili višekratno, dinamikom i iznosima koji vam najviše odgovaraju u roku trajanja oročenja.

Uplate na dječju štednju koja se vodi u kunama može izvršiti zakonski zastupnik (skrbnik) djeteta ili treća osoba; dok uplate u stranoj valuti mogu izvršiti samo zakonski zastupnici (skrbnici).

Prilikom zaključivanja ugovora o dječjoj štednji Banka izdaje štednu knjižicu na ime djeteta.

Kako se isplaćuje kamata?

Po isteku roka oročenja, kamata se pripisuje glavnici, a ukupan iznos se evidentira u štednoj knjižici djeteta.
Ugovor se automatski produžuje na isti rok po trenutno važećim uvjetima.

Kod prijevremenog raskida oročene dječje štednje Banka obračunava kamatu važeću za najbliži protekli rok za tu vrstu štednje.

Kako do štednje u HPB-u?

Ugovorite sastanak (fizičke osobe)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Ime: *
Prezime: *
Jeste li klijent HPB-a:
Želim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Zanimaju me informacije o: *
Detalji upita: