Motiv plus štednja

Za sve one koji žele više od štednje.

Motiv plus štednja je štedno-investicijski proizvod koji predstavlja kombinaciju oročenog depozita i ulaganja u HPB Obveznički fond – otvoreni investicijski fond HPB Investa.

Za što mogu koristiti Motiv plus štednju?

Što trebam od papira?

 1. Identifikacijski dokument – osobnu iskaznicu ili putovnicu
 2. OIB (možete ga pronaći ovdje)

Imam li neke pogodnosti u HPB-u?

Motiv plus štednja u brojkama

 • Mogućnost odabira omjera ulaganja u fond i oročenje:
  1:1 omjerJednak iznos oročenja i ulaganja u fond.
  1:2 omjerIznos ulaganja u fond je 50% od iznosa oročenja.
 • Ovisno o odabranom omjeru ulaganja u fond i oročenje, ulagatelj ostvaruje pravo na bonus kamatu na oročenje i to:
  – 10% bonusa obračunava se na kamatnu stopu ukoliko je iznos ulaganja u fond 50% od iznosa oročenja
  – 20% bonusa obračunava se na kamatnu stopu ukoliko je iznos ulaganja u fond isti kao i iznos oročenja
 • Minimalan iznos ulaganja:
  – 5.000 kuna, odnosno 700 eura za oročenje
  700 euraU eurima ili protuvrijednost kuna izračunata po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate u fond. za kupnju udjela
 • Rokovi oročenja:
  12, 24 ili 36 mjeseci

Koja je štednja najbolja za mene?

Kliknite + za odabir dvije ili tri stavke koje želite usporediti.
Oročena kunska štednja
Oročena devizna štednja
Oročena otvorena štednja s višekratnim uplatama
Rentna štednja
Motiv plus štednja

Često postavljena pitanja

Štednja
Koja je razlika između oročene štednje i štednje po viđenju?

Štednja po viđenju je oblik štednje u kojem u svakom trenutku možete raspolagati sredstvima na vašem računu. Na štednju po viđenju obračunava se niža kamatna stopa nego na oročenu štednju. Ukoliko raspolažete viškom sredstava, isplati se ugovoriti kratkoročnu ili dugoročnu oročenu štednju. Uz oročenu štednju ostvarit ćete viši prinos na ušteđevinu, a ako vam novac ipak zatreba prije isteka ugovorenog roka, Banka će vam obračunati kamatnu stopu važeću za najbliži ostvareni rok u kojem ste štedjeli.

Mogu li prijevremeno razročiti oročena sredstva i naplaćuje li Banka naknadu za tu uslugu?

U slučaju prijevremenog raskida oročenja Banka obračunava trenutno važeću kamatnu stopu za najbliži ostvareni rok štednje. Naknada za prijevremeni raskid depozita ne naplaćuje se ukoliko se ugovor raskida u roku od 15 dana od dana ugovaranja ili nakon proteka roka od 15 dana od dana zaključenja ugovora uz uvjet da je depozit barem jednom automatski obnovljen. Prijevremeni raskid depozita nakon proteka roka od 15 dana od dana zaključenja ugovora naplaćuje se 0,50% od iznosa koji se dalje ne oročava, minimalno 100 kuna, maksimalno 500 kuna.

Budući da mi uskoro ističe rok oročenja, zanima me koliko dana prije podizanja novčanog iznosa od 30 tisuća kuna moram najaviti svoj dolazak u poslovnicu?

Svoj dolazak potrebno je najaviti jedan dan prije podizanja oročenog depozita i to najkasnije do 14 sati, a dolazak se može najaviti i putem telefona u poslovnici Banke. Za iznose manje od 30 tisuća kuna najava nije potrebna.

Koji je najprimjereniji oblik štednje za male iznose?

Za male iznose najpogodnija je oročena otvorena štednja s višekratnim uplatama koju je moguće započeti s već 200 kuna ili 50 eura, dok iznose i dinamiku daljnjih uplata, kao i način uplaćivanja, birate sami u skladu s vašim mogućnostima.

Mogu li ugovoriti štednju putem internetskog bankarstva?

Internetsko bankarstvo HPB-a omogućuje online ugovaranje nenamjenski oročene i rentne štednje u kunama, eurima i američkim dolarima te oročene štednje s višekratnim uplatama u kunama i eurima. Najniži iznos uplate pri ugovaranju nenamjenski oročene štednje je 2.000 kuna, 500 eura ili 600 američkih dolara, a kod rentne štednje 10.000 kuna, 1.300 eura ili 1.700 američkih dolara. Najniži iznos pri ugovaranju oročenog depozita s višekratnim uplatama iznosi 200 kuna, odnosno 50 eura.

Otvoreni investicijski fondovi HPB Investa
Koje su prednosti otvorenih investicijskih fondova HPB Investa?

Prednosti otvorenih investicijskih fondova HPB Investa su:

 • Mogućnost ostvarivanja viših prinosa od klasične štednje, uz preuzimanje određenog rizika;
 • Ne trebaju vam velika početna sredstva;
 • S malim iznosima možete kupiti puno različitih vrijednosnih papira te time disperzirati rizik ulaganja;
 • Vašim novcem upravljaju stručnjaci;
 • Nema vremenskog ograničenja ulaganja;
 • Jednostavan postupak ulaganja i praćenja stanja vaših udjela;
 • Regulatorna zaštita – upravljanje fondovima strogo je regulirano od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Prednosti ulaganja u otvorene investicijske fondove HPB Investa su također dostupnost i jednostavnost ulaganja, s obzirom na to da udjele možete kupiti, prodati ili zamijeniti u svim poslovnicama HPB-a, te putem HPB mobilnog i internetskog bankarstva.

Prije nego što odluče ulagati u otvorene investicijske fondove HPB Investa, preporuka je svim potencijalnim ulagateljima da se upoznaju s prospektima i pravilima svakog fonda te ključnim informacijama za ulagatelje koji su objavljeni na web stranici HPB Investa. Navedeni dokumenti mogu se dobiti u bilo kojoj poslovnici Hrvatske poštanske banke.

Kakav je rizik kod ulaganja u otvorene investicijske fondove HPB Investa?
Stupanj rizika fonda ovisi o njegovoj dinamici poslovanja. Od otvorenih investicijskih fondova HPB Investa, najniži stupanj rizika nosi ulaganje u  HPB Kratkoročni obveznički kunski i HPB Kratkoročni obveznički eurski fond. HPB Obveznički fond nosi sa sobom nizak do umjeren stupanj rizika. Ulaganje u mješoviti i dionički fond nosi veće rizike, uz potencijalno više prinose, ukoliko je ulagatelj spreman na dugoročno ulaganje.Prije nego što odluče ulagati u otvorene investicijske fondove HPB Investa, preporuka je svim potencijalnim ulagateljima da se upoznaju s prospektima i pravilima svakog fonda te ključnim informacijama za ulagatelje koji su objavljeni na web stranici HPB Investa. Navedeni dokumenti mogu se dobiti u bilo kojoj poslovnici Hrvatske poštanske banke.
Na koji se način ulažu moja financijska sredstva?

Prikupljena sredstva ulažu se u različite financijske instrumente. Kupljeni financijski instrumenti predstavljaju imovinu fonda. Odluku o tome koji će financijski instrumenti biti kupljeni, donose fond menadžeri društva za upravljanje fondovima, sukladno Prospektom definiranoj politici ulaganja. Prospekt svakog fonda odobrava Hrvatska agencija za nadzor financijskih institucija.

Prije nego što odluče ulagati u otvorene investicijske fondove HPB Investa, preporuka je svim potencijalnim ulagateljima da se upoznaju s prospektima i pravilima svakog fonda te ključnim informacijama za ulagatelje koji su objavljeni na web stranici HPB Investa. Navedeni dokumenti mogu se dobiti u bilo kojoj poslovnici Hrvatske poštanske banke.

Što je udjel u fondu?

Cjelokupna imovina fonda je podijeljena na jednake dijelove  tj. udjele. Svaki udjel je proporcionalni dio u ukupnoj imovini otvorenog investicijskog fonda. HPB Invest svakodnevno objavljuje cijene udjela za fondove kojima upravlja na svojoj web stranici.

Prije nego što odluče ulagati u otvorene investicijske fondove HPB Investa, preporuka je svim potencijalnim ulagateljima da se upoznaju s prospektima i pravilima svakog fonda te ključnim informacijama za ulagatelje koji su objavljeni na web stranici HPB Investa. Navedeni dokumenti mogu se dobiti u bilo kojoj poslovnici Hrvatske poštanske banke.