Sefovi - HPB - Hrvatska poštanska banka

Sefovi

Hrvatska poštanska banka nudi vam uslugu sigurne pohrane vaših važnih dokumenata i ostalih dragocjenosti.

U poslovnicama Banke u Zagrebu - Jurišićeva 4 i Britanski trg 12 te u Vinkovcima - Trg. dr. Franje Tuđmana 2 na raspolaganju vam je velik izbor sefova s povoljnim uvjetima najma.

HPB nudi čak šest različitih veličina sefova u poslovnici u Jurišićevoj te tri veličine na Britanskom trgu i Vinkovcima, a možete ih iznajmiti na rokove od jednog tjedna, 1, 3 ili 6 mjeseci te jedne godine.

U sefove možete pohraniti vrijedne predmete poput:

  • dragocjenosti
  • vrijednosnih papira (dionica, obveznica...)
  • dokumenata, rezervnih ključeva
  • numizmatičke ili filatelističke zbirke i drugo

U sefove nije dozvoljeno spremati predmete koji na bilo koji način mogu ugroziti sigurnost  zaposlenika i drugih sefova banke.

Ugovaranje usluge, potrebna dokumentacija i način korištenja sefa:

  • uslugu može ugovoriti svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba uz predočenje osobne iskaznice/putovnice (fizička osoba), odnosno osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje, potpisni karton i pečat (pravna osoba)
  • pristup sefu imaju korisnik i opunomoćena osoba
  • svaki korisnik sefa od Banke dobiva dva ključa za koje plaća polog i koji se nakon prestanka korištenja sefa vraća korisniku
  • za vrijeme korištenja sefa u prostoru sa sefovima korisnik boravi sam, bez video nadzora
  • sefovi se mogu koristiti tijekom radnog vremena poslovnice

Hrvatska poštanska banka osigurat će stalan nadzor i tajnost sadržaja sefa, a pristup sefu omogućiti jedino vama kao i osobama koje opunomoćite da raspolažu sadržajem sefa.

Detaljne obavijesti o korištenju sefova možete saznati na sljedećim adresama i brojevima telefona:

Poslovnica Zagreb, Jurišićeva 4, tel: 01 4805 079
Poslovnica Zagreb, Ilica 81, tel: 01 4686 001
Poslovnica Vinkovci, Trg dr. Franje Tuđmana 2, tel: 032 455 500

 

Ugovorite sastanak (fizičke osobe)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Ime: *
Prezime: *
Jeste li klijent HPB-a:
Želim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Zanimaju me informacije o: *
Detalji upita: