Žiro račun - HPB - Hrvatska poštanska banka

Žiro račun

Žiro račun namijenjen je građanima čiji se prihodi od samostalnog rada moraju evidentirati preko računa u banci, bilo u obliku uplate u gotovini ili doznakom sredstava od fizičkih ili pravnih osoba. 

U Hrvatskoj poštanskoj banci možete otvoriti kunski ili devizni žiro račun. Otvaranje i vođenje žiro računa je besplatno, a možete ga ugovoriti u bilo kojoj poslovnici HPB-a. Nakon otvaranja žiro računa možete opunomoćiti najviše dvije osobe za raspolaganje sredstvima na svojem žiro računu.

Kunski žiro-račun

Kunski žiro račun namijenjen je svim domaćim i stranim fizičkim osobama koje s osnove obavljanja trajne ili povremene djelatnosti ostvaruju prihod putem obrta, slobodnog zanimanja, poljoprivrede i šumarstva te drugih samostalnih djelatnosti u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Za otvaranje kunskog žiro računa potrebno je predočiti osobnu iskaznicu ili putovnicu (domaće fizičke osobe), odnosno putovnicu (strane fizičke osobe) nakon čega Banka otvara i vodi kunski žiro račun.

Sredstvima na kunskom žiro računu možete raspolagati neposredno putem:

  • Maestro kartice žiro računa
  • omogućuje non-stop dostupnu gotovinu putem bankomata Banke, poštanskih ureda ili FINE
  • plaćanje na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu
  • uvid u stanje računa 24 sata dnevno putem HPB Kontakt centra 072 472 472 ili bankomata Banke
  • dodatne Maestro kartice za opunomoćenike
  • naloga za uplatu / isplatu / prijenos
  • trajnog naloga
Devizni žiro-račun

Devizni žiro račun je račun po viđenju kojeg banka otvara domaćim fizičkim osobama koje obavljaju devizno poslovanje vezano uz obavljanje registrirane samostalne djelatnosti ili samostalne djelatnosti za koju se prema propisima nisu dužne registrirati.

Devizni žiro račun možete koristiti u svim valutama s tečajne liste Hrvatske poštanske banke.

Za otvaranje deviznog žiro računa potrebno je predočiti  osobnu iskaznicu ili putovnicu te OIB nakon čega Banka otvara i vodi devizni žiro račun.

Sredstvima na deviznom žiro-računu možete raspolagati u poslovnicama Banke putem:

  • naloga za isplatu / prijenos
  • devizne doznake – Nalog 14, Nalog 11
  • trajnog naloga

Ugovorite sastanak (fizičke osobe)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Ime: *
Prezime: *
Jeste li klijent HPB-a:
Želim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Zanimaju me informacije o: *
Detalji upita: