Izravno terećenje - HPB - Hrvatska poštanska banka

Izravno terećenje

Izravnim terećenjem podmirujte račune bezbrižno, sigurno i bez naknade davanjem suglasnosti izdavatelju računa ili vašem pružatelju platnih usluga za izravno terećenje vašeg računa.

Prednosti podmirivanja računa izravnim terećenjem:

 • brigu o pravovremenom i sigurnom podmirivanju vaših obveza preuzimaju izdavatelj računa i Banka,
 • štedite novac jer račune podmirujete bez naknade,
 • štedite vrijeme jer izbjegavate čekanje u dugim redovima,
 • dobivate informaciju o uspješno provedenom plaćanju od strane Banke,
 • uslugu možete opozivati u bilo kojem trenutku.

Suglasnost za izravno terećenje vašeg računa možete dati u bilo kojoj poslovnici Banke ili prodajnom mjestu izdavatelja računa. Potrebno je popuniti obrazac koji će vam uručiti djelatnik na šalteru te priložiti račun (uplatnicu) za koji želite ugovoriti izravno terećenje.

Postojeća izravna terećenja izvršavaju se najkasnije do 3. lipnja 2019. godine ukoliko primatelj plaćanja do navedenog roka ne započne pružati uslugu prema SEPA pravilima.

Popis poslovnih subjekata s kojima Banka ima ugovorenu poslovnu suradnju za naplatu računa izravnim terećenjem na teret primatelja:

 1. ADRIATIC SLOVENICA d.d.
 2. GENERALI OSIGURANJE d.d.
 3. GRAWE HRVATSKA d.d.
 4. HEP OPSKRBA d.o.o.
 5. HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
 6. JADRANSKO OSIGURANJE d.d.
 7. OT-OPTIMA TELEKOM d.o.o.
 8. SAVA OSIGURANJE d.d.
 9. STYRIA MEDIJSKI SERVISI d.o.o
 10. TRIGLAV OSIGURANJE d.d.
 11. UNIQA OSIGURANJE d.d.
 12. UNIKOM d.o.o.
 13. VIP NET d.o.o.
 14. ZEPTER INTERNATIONAL (CROATIA) d.o.o.
 15. ZEPTER ZEST d.o.o.

Popis poslovnih subjekata s kojima Banka ima ugovorenu poslovnu suradnju za naplatu računa izravnim terećenjem na teret platitelja:

 1. HRVATSKI TELEKOM d.d.

SEPA izravno terećenje

 

Banka od 5. lipnja 2017. godine platiteljima pruža uslugu izvršavanja SEPA izravnih terećenja za plaćanje obveza u korist računa onih primatelja plaćanja koji su se prilagodili SEPA pravilima za izravna terećenja u kunama.

SEPA je inicijativa Europske Unije s ciljem uspostavljanja jedinstvenoga sustava platnoga prometa u kojem pravne i fizičke osobe mogu zadavati i primati plaćanja pod istim osnovnim uvjetima i s istim pravima i obvezama koristeći jednake standarde, formate i pravila u iniciranju i izvršavanju plaćanja.

 

Platnu transakciju SEPA izravnog terećenja inicira primatelj plaćanja na temelju vaše suglasnosti za terećenje vašeg transakcijskog računa.

Nakon davanja suglasnosti primatelju plaćanja, možete u poslovnici Banke definirati posebne uvjete izvršenja:

 • Zabraniti terećenja svog transakcijskog računa za sva SEPA izravna terećenja,
 • Zabraniti terećenja svog transakcijskog računa za sva SEPA izravna terećenja inicirana od strane jednog ili više primatelja plaćanja (Crna lista),
 • Naložiti terećenje svog transakcijskog računa za SEPA izravna terećenja inicirana od strane jednog ili više primatelja plaćanja (Bijela lista),
 • Ograničiti naplatu SDD naloga po određenoj Suglasnosti na određeni iznos ili periodičnost (tjedno, mjesečno, kvartalno, godišnje) ili oboje.

Platitelj ima isto tako pravo odbiti nalog SEPA izravnog terećenja prije njegovog izvršenja ili zatražiti bezuvjetan povrat u roku 8 tjedana za autorizirane ili do 13 mjeseci za sve neautorizirane naloge nakon njihovog izvršenja.

Osnovne razlike između postojeće usluge  izravno terećenje i SEPA izravnog terećenja za platitelje

  karakteristike postojeće usluge izravno terećenje/ovlašteno povlačenje  karakteristike nove usluge SEPA izravno terećenje
Ugovorni odnos između  primatelja plaćanja i banke Primatelji plaćanja ugovaraju uslugu izravno terećenje sa svakom bankom bilateralno te dogovaraju tehnički standard razmjene podataka Primateljima plaćanja je dovoljna jedna banka preko koje će zadavati SEPA izravna terećenja, a ona putem NKS-a distribuira SEPA izravna terećenja prema drugim bankama u kojima platitelji imaju otvorene račune. Izvršenje SEPA izravnih terećenja  je moguće ako platitelj ima otvoren račun u banci koja je pristupila SDD shemi.
Mjesto na kojem platitelji daju Suglasnost primatelju plaćanja za terećenje računa  Usluga izravno terećenje je usluga koju banke pružaju primateljima plaćanja i platiteljima. Platitelj u pravilu Suglasnost za terećenje računa predaje u svojoj banci, a može ju predati i kod primatelja plaćanja ako je to primatelj plaćanja ugovorio s bankom (primatelj plaćanja zaprima Suglasnosti za terećenje računa  platitelja u ime i za račun banke - primatelj je prodajno mjesto banke). Izmjene i  opoziv Suglasnosti platitelji mogu raditi isključivo u banci. SEPA izravno terećenja je usluga koju primatelj plaćanja pruža platiteljima. Platitelj Suglasnost za terećenje računa daje primatelju plaćanja, a u banci samo ako primatelj plaćanja i banka tako ugovore (banka zaprima Suglasnost za terećenje računa  platitelja u ime i za račun primatelja - banka je prodajno mjesto primatelja). Izmjene i  opoziv Suglasnosti rade se kod primatelja plaćanja ili u banci ako banka radi u ime i za račun primatelja.
Informacije koje primatelj plaćanja daje platitelju
prije izvršenja naloga
izravnog terećenja
U usluzi izravno terećenje nema jednoznačno definiranog  postupanja kojeg se primatelji moraju pridržavati.  SEPA standard propisuje da je primatelj plaćanja obavezan  obavijestiti platitelja 14 dana prije svakog terećenja o datumu, iznosu te identifikatoru primatelja i identifikatoru suglasnosti (prenotifikacija). Primatelj plaćanja može s platiteljima dogovoriti i kraći rok za slanje ove obavijesti. 
Obveza povrata
plaćenog iznosa platitelju na njegov zahtjev
Prema Zakonu o platnom prometu platitelj u postojećoj usluzi izravno terećenje ima pravo na povrat autoriziranih i neautoriziranih platnih transakcija. Pravila povrata nisu standardizirana. Pravila povrata su standardizirana. SEPA pravila propisuju pravo platitelja potrošača na bezuvjetni povrat svakog plaćenog iznosa u roku od 8 tjedana od datuma terećenja računa te pravo povrata u roku od 13 mjeseci za neautoriziranu platnu transakciju (Refund). 
Ugovaranje specifičnih uvjeta (zabrana, crne i bijele liste) Nema ugovaranja specifičnih uvjeta. Potrošač može ugovoriti u svojoj banci zabranu usluge ili definirati crnu/bijelu listu primatelja ili druge posebne uvjete provođenja
Tehnički uvjeti realizacije usluge Formati datoteka kojima se  provodi razmjena podataka o izravnim terećenjima nisu standardizirani.  Na razini bankovne zajednice dogovoreni su standardi i pravila sukladno ISO 20022 XML (SEPA format).
Naknada  Prema ugovoru s primateljem plaćanja ili prema Tarifi banke Prema Tarifi banke
Rokovi Izvršavaju se dok primatelj ne započne koristiti uslugu SEPA izravno terećenje ili do krajnjeg roka prema Nacionalnom  planu migracije na SEPA Od trenutka kada primatelj započne koristiti uslugu SEPA izravnog terećenja

Ugovorite sastanak (fizičke osobe)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Ime: *
Prezime: *
Jeste li klijent HPB-a:
Želim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Zanimaju me informacije o: *
Detalji upita: