Subvencionirani stambeni kredit - HPB - Hrvatska poštanska banka

Subvencionirani stambeni kredit

Vrsta kredita

Dugoročni namjenski kredit na temelju Zakona o subvencioniranju.

Korisnik kredita

Korisnik kredita može biti državljanin Republike Hrvatske koji u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nije stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Namjena kredita

Za kupnju stana ili kuće čija cijena s porezom na dodanu vrijednost po m² neto korisne površine stana ili kuće nije veća od 1.500,00 eura.

Osnovni uvjeti

IZNOS KREDITA (u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan korištenja kredita)

Od 10.000 EUR do 265.000 EUR

Od 75.000 KN do 2.000.000 KN

Subvencija se odnosi na iznose kredita do 100.000,00 EUR.

Stambeni kredit može biti i veći od 100.000,00 EUR, ali se u tom slučaju njegova razlika ne subvencionira.

Rok otplate kredita

od 180 do 360 mjeseci

(sudionici u kreditnom poslu ne smiju biti stariji od 75 godina u trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta)

Godišnja kamatna stopa

Klijent*

EUR: 3,00% godišnja, FIKSNA za prvih 6 godina otplate, za preostali period otplate kredita kamatna stopa je promjenjiva i iznosi 6-mjesečni NRS1 za EUR** + 1,86% (fiksni dio kamatne stope)

HRK: 3,55% godišnja, FIKSNA za prvih 6 godina otplate, za preostali period otplate kredita kamatna stopa je promjenjiva i iznosi 6-mjesečni NRS1 za HRK*** + 2,65% (fiksni dio kamatne stope)

Naknada

Bez naknade

Način korištenja kredita
  • bezgotovinskom isplatom na transakcijski račun Korisnika kredita sa kojeg će se izvršiti daljnja plaćanja sukladno namjeni;
  • isplata za izgradnju – isplata na račun Korisnika kredita može biti do maksimalno 30% kredita uz uvjet da taj iznos ne prelazi vrijednost zemljišta, a ostatak iznosa na temelju ponude/računa.

*Klijent Banke je osoba kojoj se isplaćuju redovna primanja na račun u Banci i koja su osnova za izračun kreditne sposobnosti.

**Visina 6-mjesečnog NRS1 za EUR od 01.07.2017. iznosi 1,14%.

***Visina 6-mjesečnog NRS1 za HRK od 01.07.2017. iznosi 0,90%.

 Dodatne informacije o stambenim kreditima

Opće informacije o stambenom potrošačkom kreditu

Postupak odobravanja stambenog potrošačkog kredita

Ugovorite sastanak (fizičke osobe)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Ime: *
Prezime: *
Jeste li klijent HPB-a:
Želim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Zanimaju me informacije o: *
Detalji upita: