POS stambeni kredit uz valutnu klauzulu EUR (Program A) - HPB - Hrvatska poštanska banka

POS stambeni kredit u kunama uz valutnu klauzulu EUR (Program A)

Vrsta kredita

Dugoročni namjenski kredit u kunama vezan uz valutnu klauzulu EUR.

Korisnik kredita

Korisnik kredita može biti državljanin Republike Hrvatske koja s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) ima potpisan Predugovor o kupopredaji stana/garaže u stambenoj zgradi.

Namjena kredita

Za kupnju stanova/garaže koji su u fazi izgradnje ili su izgrađeni temeljem Programa društveno poticane stanogradnje (Program "A").

Osnovni uvjeti

IZNOS KREDITA

Od 45% do 65% vrijednosti predugovora o kupoprodaji. Minimalni iznos kredita je od 9.000 EUR

(u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan korištenja kredita)

Rok otplate kredita

Klijent*: od 24 do 240 mjeseci.

Mogućnost počeka** do 12 mjeseci, isti nije uključen u rok otplate kredita.

Godišnja kamatna stopa Varijabilni dio: 6M NRS1 za EUR***

Fiksni dio: 1,96%

Kamatna stopa: 3,10%

Naknada

Bez naknade.

Način korištenja kredita Uplatom na poseban račun APN-a otvoren u Banci.

* Klijent Banke je osoba kojoj se isplaćuju redovna primanja na račun u Banci i koja su osnova za izračun kreditne sposobnosti.

** Za vrijeme počeka Banka obračunava i naplaćuje kamatu po stopi koja je za 1 (jedan) postotni poen manja od stope redovne kamate, mjesečno, počevši od početka roka počeka.

*** Visina 6-mjesečnog NRS1 za EUR od 01.07.2017. iznosi 1,14%. 

 Dodatne informacije o stambenim kreditima

Opće informacije o stambenom potrošačkom kreditu

Postupak odobravanja stambenog potrošačkog kredita

Ugovorite sastanak (fizičke osobe)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Ime: *
Prezime: *
Jeste li klijent HPB-a:
Želim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Zanimaju me informacije o: *
Detalji upita: