Subvencionirani stambeni kredit

Najpovoljniji subvencionirani (APN) stambeni krediti: 2,90% uz jednaku kamatnu stopu za kune i eure.

Zašto odabrati HPB?

 • subvencionira se cijena nekretnine s PDV-om do 1.500 EUR/m2
 • subvencija se odobrava za kredite koji ne prelaze 100.000 EUR čiji rok otplate nije kraći od 15 godina. Kredit može biti i veći od 100.000 EUR ali se u tom slučaju njegova razlika ne subvencionira.

Korisnik kredita:

 • nije stariji od 45 godina u trenutku podnošenja zahtjeva
 • u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji ima u vlasništvu samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovno higijensko-tehnički uvjeti za život i koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće zbog potreba za vlastito stanovanje

Subvencionirani stambeni kredit u brojkama

Što trebam od papira?

Dokumentacija propisana Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita
 • preslika osobne iskaznice;
 • predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće;
 • presliku zemljišnoknjižnog izvatka;
 • presliku akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili kuća koju namjerava kupiti;
 • javnobilježničku ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar s osobama s invaliditetom
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili nefotmalnog životnog partnera da u vlasništvu nema drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju da postoje higijensko-tehnički uvjeti za život
Dokumentacija za banku
Ostali dokumenti

Kreditni kalkulator

**Napomena: Iznos mjesečnog anuiteta nije umanjen za subvencionirani dio.**

Često postavljena pitanja

Kreditno poslovanje
Nudi li HPB lombardne kredite na osnovu udjela u investicijskim fondovima? Ako ne, imate li taj proizvod u planu?

HPB trenutno nema u ponudi kredite na temelju udjela u investicijskim fondovima, ali isti mogu biti jedan od instrumenata osiguranja kod odobravanja nenamjenskih, namjenskih i stambenih kredita.  

Kako mogu saznati jesam li kreditno sposoban?

Načini utvrđivanja kreditne sposobnosti propisani su internim aktima Banke. Osnovni uvjet za kredit su stalna ili redovita mjesečna primanja te neopterećeni dio plaće iz kojeg ćete vraćati kredit. Kreditnu sposobnost na konkretnom primjeru najbolje može izračunati djelatnik Banke u poslovnici, a sastanak s njime možete ugovoriti online.

Je li povoljnije koristiti nenamjenski kredit ili dopušteno prekoračenje?

Pogodnosti nenamjenskog kredita su:

 • niža kamatna stopa nego kamatna stopa koja se obračunava na dopušteno prekoračenje
 • duži rok otplate
 • otplaćuje se u mjesečnim anuitetima te se osim obračunate kamate otplaćuje i dio glavnice

Pogodnosti dopuštenog prekoračenja u odnosu na nenamjenski kredit:

 • brza realizacija
 • nisu potrebni jamci/sudužnici
 • sami određujete tempo korištenja i povrata sredstava
Mogu li u HPB-u podići kredit na temelju udjela u investicijskim fondovima i po kojim uvjetima?

HPB trenutno nema u ponudi kredite na temelju udjela u investicijskim fondovima, ali isti mogu biti jedan od instrumenata osiguranja kod odobravanja nenamjenskih, namjenskih  kredita i stambenih kredita.  

Ponuda stambenih kredita

Stambeni kredit uz promjenjivu kamatnu stopu

Godišnja kamatna stopaKamatna stopa (kamatnjak) je stopa prema kojoj se obračunavaju kamate na posuđeni novac, odnosno postotak duga koji dužnik treba platiti vjerovniku kao kamatu, a izražava se u postotku na bazi od ... More već od 3,20% za kredite u eurima ili od 3,60% za kredite u kunama.

Stambeni kredit bez hipoteke

Godišnja kamatna stopaKamatna stopa (kamatnjak) je stopa prema kojoj se obračunavaju kamate na posuđeni novac, odnosno postotak duga koji dužnik treba platiti vjerovniku kao kamatu, a izražava se u postotku na bazi od ... More već od 4,50% za kredite u eurima ili od 4,90% za kredite u kunama.

Stambeni kredit s kombinacijom kamatnih stopa

Godišnja kamatna stopaKamatna stopa (kamatnjak) je stopa prema kojoj se obračunavaju kamate na posuđeni novac, odnosno postotak duga koji dužnik treba platiti vjerovniku kao kamatu, a izražava se u postotku na bazi od ... More fiksna u prvih 5 godina otplate, već od 3,30% za kredite u eurima i u kunama.

Zeleni stambeni kredit

Godišnja kamatna stopaKamatna stopa (kamatnjak) je stopa prema kojoj se obračunavaju kamate na posuđeni novac, odnosno postotak duga koji dužnik treba platiti vjerovniku kao kamatu, a izražava se u postotku na bazi od ... More već od 3,00% za kredite u eurima ili od 3,40% za kredite u kunama.

POS stambeni kredit

Godišnja kamatna stopaKamatna stopa (kamatnjak) je stopa prema kojoj se obračunavaju kamate na posuđeni novac, odnosno postotak duga koji dužnik treba platiti vjerovniku kao kamatu, a izražava se u postotku na bazi od ... More već od 3,10% za kredite u eurima ili od 4,10% za kredite u kunama.

Korisnike subvencioniranog stambenog kredita zanima i sljedeće: