Nenamjenski gotovinski kredit - HPB - Hrvatska poštanska banka

Nenamjenski gotovinski kredit

 

 

 

Zatražite svoj nenamjenski kredit putem online zahtjeva bez plaćanja naknade!

Nenamjenske gotovinske kredite Hrvatske poštanske banke možete ugovoriti u svim poslovnicama Banke, uredima Hrvatske pošte s financijskim kutkom te putem online zahtjeva.

Vrsta kredita

Dugoročni nenamjenski gotovinski kredit u kunama uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR.

Korisnik kredita

Korisnik kredita može biti državljanin Republike Hrvatske zaposlen na neodređeno vrijeme u Republici Hrvatskoj ili druga fizička osoba.

Osnovni uvjeti

IZNOS KREDITA
  • od 1.500 do 30.000 EUR u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan korištenja kredita
  • od 10.000 do 220.000 KN
Rok otplate kredita

od 24 do 180 mjeseci

Sudionici u kreditnom poslu ne smiju biti stariji od 75 godina u trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta.

Godišnja kamatna stopa VALUTA EUR KN
KLIJENTI*

od 5,86% do 6,86%

vezana uz 6M NRS1 za EUR**

od 6,50% do 7,50%

vezana uz 6M NRS1 za HRK***

OSTALI

od 6,76% do 7,36%

vezana uz 6M NRS1 za EUR**

od 7,40% do 8,00%

vezana uz 6M NRS1 za HRK***

visina kamatne stope ovisi o poslovnom odnosu Korisnika kredita i Banke te o unaprijed određenim objektivnim parametrima s kojima će Banka Korisnika kredita upoznati prije sklapanja Ugovora o kreditu
Naknada
  • bez naknade
    za klijente koji podnesu zahtjev do 31. prosinca 2017. godine
Otplata

Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima na dan sukladno odabiru korisnika kredita.

*Klijent Banke je osoba kojoj se isplaćuju redovna primanja na račun u Banci i koja su osnova za izračun kreditne sposobnosti.

**visina 6-mjesečnog NRS1 za EUR od 01.07.2017. iznosi 1,14%.

***visina 6-mjesečnog NRS1 za HRK od 01.07.2017. iznosi 0,90%.

Ugovorite sastanak (fizičke osobe)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Ime: *
Prezime: *
Jeste li klijent HPB-a:
Želim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Zanimaju me informacije o: *
Detalji upita: