Potrošački kredit Bontech d.o.o. - HPB - Hrvatska poštanska banka

Potrošački kredit Bontech d.o.o.

Vrsta kredita

Kratkoročni potrošački kredit u kunama za kupnju prodajnog asortimana tvrtke Bontech Research d.o.o.
Bontech Research Co. vodeći je hrvatski distributer i proizvođač slušnih aparata i sredstava za zaštitu sluha.

Korisnik kredita

Korisnik kredita može biti fizička osoba, državljanin Republike Hrvatske, kupac prodajnog asortimana tvrtke Bontech Research d.o.o., te treća osoba u njegovo ime.
Korisnik kredita ne smije biti stariji od 75 godina u trenutku otplate kredita.

Osnovni uvjeti

IZNOS KREDITA
Do 10.000,00 HRK
Rok otplate kredita Do 12 mjeseci.
Kamatna stopa

Redovna kamatna stopa se ne naplaćuje.

Sve ostale kamate obračunavaju se na način propisan Općim uvjetima.

Korištenje kredita Kredit se koristi prijenosom sredstava na poslovni račun tvrtke Bontech.
Otplata
Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim iznosima putem trajnog naloga ili
uplatom na partiju kredita.