VISA Electron kartica tekućeg računa - HPB - Hrvatska poštanska banka

VISA Electron kartica tekućeg računa

VISA Electron kartica je međunarodna debitna kartica koju HPB izdaje korisnicima tekućih računa na zahtjev. Osim jednostavnog i sigurnog raspolaganja novcem 24 sata dnevno, VISA Electron omogućuje vam stalni pristup informacijama o računu, plaćanje na internetu i prodajnim mjestima diljem svijeta te kupovinu GSM bonova na bankomatima Banke. 

Prednosti HPB VISA Electron kartice tekućeg računa

 • jednostavno raspolaganje sredstvima na tekućem računu 24 sata dnevno
 • jednostavno podizanje gotovine bez plaćanja naknade na bankomatima Banke
 • podizanje gotovine u 1000 poštanskih ureda i u više od 150 poslovnica FINE bez plaćanja naknade
 • podizanje gotovine na bankomatima i isplatnim mjestima drugih banaka u zemlji i inozemstvu s oznakom VISA Electron
 • plaćanje roba i usluga bez naknade na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu s oznakom VISA Electron
 • kupovina putem interneta
 • kartica je opremljena čipom i pruža najviši stupanj sigurnosti
 • dostava izvoda o transakcijama i stanju računa na kućnu adresu
 • uvid u stanje računa 24 sata dnevno putem telefona HPB Kontakt centra 072 472 472 (za pozive iz inozemstva dostupan je broj 385 1 4890 365)
 • uvid u stanje računa putem bankomata HPB-a
 • izdavanje dodatne VISA Electron kartice za sve opunomoćenike po računu
 • kupovina prepaid bonova svih mobilnih operatera u Hrvatskoj te bonova za HAC - ENC uređaje

Kako postati korisnik kartice?

VISA Electron kartica vezana je uz kunski tekući račun građana. Da biste postali korisnikom kartice, potrebno je otvoriti tekući račun u Hrvatskoj poštanskoj banci. Račun možete otvoriti u bilo kojoj poslovnici Banke ili uredu Hrvatske pošte, a preporučamo vam da odaberete poslovnicu koja će vam biti najpogodnija za podizanje vaše kartice. Uz karticu tekućeg računa Banka izdaje tajni broj (PIN) koji će biti dostavljen na vašu kućnu adresu, kao i obavijest o preuzimanju kartice u poslovnici.

Ugovorite sastanak (fizičke osobe)

Želite li ugovoriti sastanak sa službenikom Banke u Vama najbližem mjestu, unesite svoje podatke i mi ćemo Vas kontaktirati.
Ime: *
Prezime: *
Jeste li klijent HPB-a:
Želim da me kontaktirate putem:
Broj telefona / E-mail adresa *
Želim sastanak u poslovnici: *
Zanimaju me informacije o: *
Detalji upita: